Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Training

[HOT] CodeJourney.net đào tạo miễn phí các khóa học về lập trình C#, Java, iOS, Android, các buổi chia sẽ kiến thức lập trình, định hướng nghề lập trình.

2. English For Uou (E4U)

English For You là chuỗi các bài học tiếng anh bằng video được chia thành 3 cấp độ từ rất cơ bản đến nâng cao. Nó được chuẩn bị và giảng dạy bởi các giáo viên tiếng Anh rất chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Beginner Levels – Lession 1-10

Beginner Levels – Lession 11-20

Tải về Student’s book: [pending].

Xem trên Youtube Channel.

 3.  Extr@ English

Tải về trọn bộ & workbook

4. ASP.NET

<đang cập nhật>

4. Embedded System

Giới thiệu board mạch UDOO có thể chạy Android/Linux và tương thích với Arduino

Hướng dẫn về Arduino Yún

XBee #1 – Cấu hình XBee

XBee #2 – Chương trình chat đơn giản giữa 2 XBee ở chế độ AT

4. UNIX/Linux

Giới thiệu HAProxy và các khái niệm về cân bằng tải (Load Balancing)

4. Oracle

Cài đặt Oracle Linux 5

Cài đặt Oracle Linux 6

Tham khảo nhanh, trực quan Oracle Database 11g

Oracle PL/SQL – Cách viết đệ quy đơn giản

Oracle – Quản lý Database Instance

Cài đặt Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c trên Oracle Linux 5

Restore và Recover cơ sở dữ liệu Oracle 11g sang host mới

Một số ví dụ về Oracle Job Scheduler

Ý nghĩa của Oracle “I” và “G”

Oracle SQL Developer 3.0

10 câu hỏi về Oracle Application Express (bởi Lewis Cunningham)

Cấu hình Oracle Application Express 3.0 trên Oracle Database 11g

Xây dựng ứng dụng .NET vớI Oracle Developer Tools for Visual Studio

Xây dựng ứng dụng ASP.NET với Oracle Developer Tools for Visual Studio

Host Credentials ERROR Invalid username and or password Oracle 11g

Cài đặt Oracle Database 11g trên Windows

Cài đặt Oracle Database 11g Release 2 (11.2) (64-bit) trên Oracle Linux 6 (64-bit)

Cài đặt Oracle E-Business Suite trên Windows 2003 Server x86

Cài đặt Oracle Applications (12.0) trên Enterprise Linux 4.5

4. Mobility

<đang cập nhật>

5. Cloud

Giới thiệu về điện toán đám đông

Giới thiệu tổng quan về điện toán đám mây

Big Data #11 – Vai trò của điện toán đám mây trong Big Data

6. Big Data

Big Data là gì và người ta khai thác, ứng dụng nó vào cuộc sống như thế nào?

Big Data #1 – Bắt đầu Big Data

Big Data #2 – Big Data là gì? – So sánh Volume, Velocity và Variety

Big Data #3 – Sự tiến hóa của Big Data

Big Data #4 – Cơ bản về kiến trúc Big Data

Big Data #5 – NoSQL là gì?

Big Data #6 – Hadoop là gì?

Big Data #7 – MapReduce là gì?

Big Data #8 – HDFS là gì?

Big Data #9 – Tầm quan trọng của CSDL quan hệ trong Big Data

Big Data #10 – NewSQL là gì?

Big Data #11 – Vai trò của điện toán đám mây trong Big Data

Big Data #12 – Các loại CSDL hỗ trợ Big Data – RDBMS và NoSQL

Big Data #13 – Các loại CSDL hỗ trợ Big Data – Key-Value Pair Databases và Document Databases

Big Data #14 – Các loại CSDL hỗ trợ Big Data – Columnar, Graph và Spatial Databases

Big Data #15 – Khai thác dữ liệu (data mining) với Hive – Hive là gì? – HiveSQL (HSQL) là gì?

Big Data #16 – Tương tác với Hadoop – PIG là gì? – PIG Latin là gì?

Big Data #17 – Tương tác với Hadoop – Sqoop là gì? – Zookeeper là gì?

Big Data #18 – Cơ bản về phân tích dữ liệu lớn (big data)

Big Data #19 – Cách trở thành nhà khoa học về dữ liệu (data scientist) và học về khoa học dữ liệu

Big Data #20 – Các tài nguyên tham khảo – Cách bắt đầu với Big Data?

Big Data #21 – Tổng kết và định hướng tiếp theo

7. Security
Một số khuyến cáo cơ bản để bảo mật ứng dụng khi lập trìnhThuật toán RSA – Tạo key pairs để mã hóa (encrypt) và giải mã (decrypt)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s