Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[What’s New] – SQL Server 2012 – Những điểm mới trong cài đặt


SQL Server 2012 giới thiệu môt số sự thay đổi trong cài đặt:

1. Datacenter Edition: Datacenter edition được giới thiệu trong SQL Server 2008 R2 và không còn tồn tại trong SQL Server 2012. Thông tin về các phiên bản của SQL Server, xem Editions and Components of SQL Server 2012.

2. Business Intelligence edition: SQL Server 2012 giới thiệu 1 phiên bản mới của SQL Server – SQL Server Business Intelligence.

SQL Server 2012 Business Intelligence edition cung cấp nền tảng toàn diện để xây dựng các giải pháp BI dễ quản lý, khả năng mở rộng và bảo mật. Thêm thông tin, xem Features Supported by the Editions of SQL Server 2012.

3. Enterprise Edition: bắt đầu từ SQL Server 2012, có 2 phiên bản Enterprise khác nhau dựa trên bản quyền:

   – Enterprise Edition: Server/License Access License (CAL) based licensing

   – Enterprise Edition: Core-base Licensing

Thêm thông tin về các giới hạn của SQL Server, xem Compute Capacity Limits by Edition of SQL Server.

4. Các thay đổi về HĐH: bắt đầu từ SQL Server 2012, SP 1 là yêu cầu tối thiểu dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Thêm thông tin về các yêu cầu trên HĐH, xem Hardware and Software Requirements for Installing SQL Server 2012.

5. Data Quality Services: bây giờ có thể cài Data Quality Services (DQS) trong khi cài SQL Server. Thêm thông tin, xem Install Data Quality Services.

6. Product Update: Product Update là đặc tính mới trong cài đặt SQL Server 2012. Nó sẽ cập nhật mới nhất cho sản phẩm cài đặt chính. Thêm thông tin, xem Product Updates in SQL Server 2012 Installation.

7. Server Core Installation: bắt đầu từ SQL Server 2012, chúng ta có thể cài SQL Server trên Windows Server 2008 R2 Server Core SP1. Thêm thông tin, xem  Install SQL Server 2012 Server Core.

8. SQL Server Data Tools (còn được gọi là Business Intelligence Development Studio): bắt đầu từ SQL Server 2012, bạn có thể cài đặt SQL Server Data Tools (SSDT) cung cấp IDE để xây dựng các giải pháp cho Business Inteligence: Analysis Services, Reporting Services, và Integration Services.

SSDT cũng gồm “Database Projects”, cung cấp môi trường tích hợp cho người phát triển CSDL có thể làm các công việc thiết kế cho nền tảng SQL Server dùng Visual Studio.

9. SQL Server multi-subnet clustering: bây giờ bạn có thể cấu hình SQL Server failover cluster dùng các node khác subnet. Thêm thông tin, xem SQL Server Multi-Subnet Clustering.

10. SMB file share is a supported storage option: các database hệ thống (master, model, msdb, và tempdb), và database người dùng Database Engine có thể được cài đặt trên trên máy chủ chia sẽ tập tin SMB. Điều này áp dụng cho cài đặt SQL Server stand-alone và SQL Server failover cluster. Thêm thông tin, xem Install SQL Server with SMB file share as a storage option.

Important: Tài khoản cài đặt SQL Server phải có FULL CONTROL và quyền NTFS trên SMB share folders. SQL Server service account và SQL Server agent service account phải có quyền FULL CONTROL trên SMB share folders.

Cùng 1 số thay đổi khác mình chưa quan tâm.

Advertisements


6 phản hồi

Install Microsoft SQL Server 2012 RTM


Microsoft SQL Server 2012 RTM là sản phẩm CSDL mới nhất của Microsoft mang đến những cải tiến vượt bậc về hiệu năng và khả năng tương tác với các loại dữ liệu phi quan hệ.

Yêu cầu

Cả 2 phiên bản x86 và x64, MS đều khuyến cáo dùng hệ thống file NTFS, bạn phải càI PowerShell 2.0 (đây là công cụ command line giám sát SQL Server rất tốt), .NET 3.5 SP1 và .NET 4.0.

Yêu cầu phần cứng:

* Các HĐH được hỗ trợ: Server 2008 R2 SP1, Windows 7 SP1, Server 2008 SP2, và Vista SP2.

* Bộ xử lý:

  – Tối thiểu cho hệ thống x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T, Intel Pentium IV with EM64T. Tốc độ bộ xử lý: 1.4 GHz.

  – Tối thiệu cho hệ thống x86: Pentium III hoặc cao hơn. Tốc độ bộ xử lý: 1.0 GHz.

* Bộ nhớ: tối thiểu 1 GB.

SQL Server 2012 Express

* Các HĐH được hỗ trợ: Server 2008 R2 SP1, Server 2008 SP2, Windows 7 SP1, và Vista SP2.

* Bộ xử lý:

– Tối thiểu cho hệ thống x64: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T, Intel Pentium IV with EM64T. Tốc độ bộ xử lý: 1.4 GHz.

– Tối thiệu cho hệ thống x86: Pentium III hoặc cao hơn. Tốc độ bộ xử lý: 1.0 GHz.

* Bộ nhớ: tối thiểu 512 MB.

WOW64 (Windows x86 trên Windows x64) là 1 phần của phiên bản x86 của HĐH Windows cho phép ứng dụng x86 chạy trên x64 ở chế độ x86. Các ứng dụng ở chế độ x86 hoặc động ngay cả dưới HĐH x64. WOW64 không được hỗ trợ càI failover cluster.

Trên các HĐH x64, SQL Server x86 được hỗ trợ.

Tải về bộ cài đặt

http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server.aspx

image

Hình 1. Giới thiệu và thông tin hữu ích về SQL Server 2012.

Chọn “Download SQL 2012 RTM” để bắt đầu

image

Hình 2. Tải về các gói cài đặt tương ứng với nền tảng HĐH và phần cứng

Các bước cài đặt

Chạy file Setup.exe từ tập tin ISO. Trình cài đặt khởi động màn hình SQL Server Installation Center. Chọn “Installation” bên trái, và sau đó chọn “New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation”.

image

Hình 3. Chạy file “Setup.exe” từ tập tin ISO đã giải nén.

image

Hình 4. Đợi vài giây chờ màn hình “SQL Server Installation Center” xuất hiện.

image

Hình 5. Phần “Planing” cung cấp khá nhiều thông tin hữu ích trước khi bắt đầu cài đặt.

Nên thể kiểm tra hệ thống trước khi cài đặt bằng cách chọn “System Configuration Checker”.

image

Hình 6. Kiểm tra hệ thống trước khi càI đặt. Nếu có phần nào chưa thỏa, xác định nguyên nhân và fix.

image

Hình 7. Tiến hành cài đặt hệ thống CSDL SQL Server đơn.

image

Đợi vài giây để kiểm tra hệ thống và khởi động cài đặt.

image

Hình 8. Một số bước cần thiết trước khi chính thức cài đặt.

image

Hình 8. Phiên bản RTM (Evaluation)

image

Hình 9. Chấp nhận bản quyền sản phẩm.

image

Hình 10. Kiểm tra các thông số và phần mềm hệ thống cần thiết.

image

Hình 11. Chọn đặc tính càI đặt phù hợp với nhu cầu. Phiên bản này hỗ trợ PowerPivot cho SharePoint.

image

Hình 12. Chọn đặc tính CSDL cần thiết (tối thiểu là Database Engine), SQL Server Management Studio cũng rất cần.

image

Hình 12. Kiểm tra 1 số thông số cần thiết.

Màn hình Instance Configuration, chỉ định tên thể hiện CSDL hoặc để mặc định (MSSQLSERVER).

image

Hình 13. Đặt tên CSDL,

image

Hình 14. Bắt đầu cài đặt.

image

Hình 15. Cấu hình các dịch vụ

image

Hình 16. Cấu hình chế độ chứng thực.

image

Hình 17. Bắt bược mật khẩu quản trị ở chế độ Mixed Mode phải đủ mạnh

image

Hình 18. Sắp cài đặt rồi.

image

Hình 19. Lại kiểm tra tiếp 1 số điều kiện.

image

Hình 20. Cuối cùng cũng tớI bước cài đặt thiệt.

image

Hình 21. Quá trình cài đặt khoản 20 phút từ cấu hình máy.

image

Hình 22. Cài đặt thành công vớI nhiều thông tin hữu ích.

image

Hình 23. Các thành phần được cài đặt.

image

Hình 24. Khởi động SQL Server Management Studio

image

Hình 25. Import các thiết lập của SQL Server Management Studio hiện có.

image

Hình 26. Chờ khởi tạo SQL Server Management Studio khoản vài giây.

image

Hình 27. Cho phép quản lý CSDL từ các phiên bản cũ (nếu có cài trên hệ thống).

image

Hình 28. Đăng nhập

image

Hình 29. Ấn tượng với Visual SQL Server Management Studio mới