Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

iPhone 4s locked – Cài đặt iOS 7, sửa lỗi khóa mạng Verizon CDMA TP-SIM


Khi cập nhật hệ điều hành mới hoặc restore hệ điều hành cho iPhone 4s khóa mạng (locked), thường bị lỗi yêu cầu kích hoạt SIM card: “Activation Required: SIM Not Valid” hoặc máy không có sóng của nhà mạng và hiện No service (Không dịch vụ).

Điều kiện: Máy đã được Jailbreak và cài iFile dùng Cydia.

(Có thể Jailbreak dùng Pangu – http://en.pangu.io/)

Các bước khắc phục như sau:

B1: Vào Setting > Phone > SIM Application > Carriers Mode > Kéo xuống dưới cùng chọn Input ID.

B2: Nhập vào mã số sau:

+USA Verison 2040400

+USA Sprint(CMDA) 3160101 hoặc 3160100

B3: Chọn Send và khởi động lại máy. Sau khi máy khởi động xong sẽ hiện bảng chọn nhà mạng, chọn 10USA Verizon > WCDMA 3G CARD. Khởi động lại máy lần nữa.

B4: Sau khi khởi động lại máy sẽ báo là No service (Không dịch vụ), thử vào Phone bấm gọi 900 xem có được không. Nếu đến bước này không gọi được thì tháo SIM ghép ra, khởi động lại máy, gắn vào và làm lại theo bước 1 lần nữa.

B5: Dùng iFile vào đường dẫn: /var/mobile/library/Carrie Bundles thì máy sẽ nhảy đến thư mục Carrier của nhà mạng lock (ví dụ máy của nhà mạng Verizon sẽ có hiện 2 thư mục Sprint USSprint DAS US), xóa 2 thư mục này sau đó khởi động lại máy lần nữa.

B6: Nếu đến đây máy hiện tên nhà mạng Việt Nam (ví dụ Mobifone) rồi thì vào Phone gọi thử *101# xem được chưa. Nếu vẫn chưa hiện nhà mạng thì vào Setting > Phone > SIM Application > Carriers Mode > 10Verizon > WCDMA 3G CARD. Khởi động lại máy sẽ được.

B7: Nếu vẫn chưa được thì xem kỹ các bước trên đã thực hiện sai điều gì không. Nếu đã thực hiện nhiều lần vẫn không được thì xin bó tay vậy.

Nếu thực hiện bước 7 mà vẫn không được thì có thể chuyển iPhone sang chế độ Air Plan, khởi động lại máy và tắt chế độ Air plan xem sao.

Advertisements