Viết nhảm của Định

Vài thứ linh tinh viết nhảm khi rảnh rỗi :)