Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cài đặt XAMPP trên Windows


Giới thiệu XAMPP

XAMPP là môi trường phát triển web trên hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS, Solaris. Nó cho phép bạn tạo các ứng dụng web với Apache2, PHP, Perl và MySQL. Bên cạnh đó, PhpMyAdmin cho phép quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng.

Ghi chú: XAMPP là viết tắt của các từ: Apache, MySQL, PHP và Perl.

XAMPP là dự án mã nguồn mở, sử dụng miễn phí (giấy phép GNU).

Tải về XAMPP

Tải về phiên bản XAMPP phù hợp với hệ điều hành Windows tại:

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

PHP yêu cầu phải cài đặt Visual C++ Redistributable Package trước.

Nên tải về gói cài đặt installer thay vì tập tin nén.

Cài đặt WampServer

Nhấp đôi chuột lên tập tin tải về và chỉ việc làm theo hướng dẫn.

Chọn “Yes” nếu có cảnh báo virus.

clip_image001

Chọn “Next” để tiếp tục cài đặt.

clip_image002

Chọn các thành phần muốn cài đặt và nhấn “Next” để tiếp tục.

clip_image003

Chọn thư mục cài đặt và nhấn “Next” để tiếp tục.

clip_image004

Chưa cần quan tâm đến BitNami, chọn “Next” để tiếp tục.

clip_image005

Nhấn “Next” để bắt đầu cài đặt.

clip_image006

Quá trình cài đặt diễn tra trong vài phút.

clip_image007

Chọn “Finish” để hoàn tất cài đặt.

clip_image008

Nếu ứng dụng yêu cầu cho phép Apache HTTP Server truy xuất các mạng khác thông qua Windows Firewall thì chọn “Allow access”.

clip_image009

Nếu ứng dụng yêu cầu cho phép MySQL truy xuất các mạng khác thông qua Windows Firewall thì chọn “Allow access”.

clip_image010

XAMPP sẽ chạy các dịch vụ MySQL và Apache và hiển thị icon màu xanh trong Control Panel. Mặc định Apache sẽ chạy trên port 80, có thể tắt IIS và Skype nếu cần.

clip_image012

Kiểm tra MySQL, Apache2 và PhpMyAdmin

Trong Control Panel, ở dòng Apache, chọn nút Admin.

Nếu trang web xuất hiện như hình sau là được

clip_image014

Trong Control Panel, ở dòng MySQL, chọn nút Admin.

Nếu trang web xuất hiện như hình sau là được

clip_image016

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cài đặt WampServer trên Windows


Giới thiệu WampServer

WampServer là môi trường phát triển web trên hệ điều hành Windows. Nó cho phép bạn tạo các ứng dụng web với Apache2, PHP và MySQL. Bên cạnh đó, PhpMyAdmin cho phép quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng.

Ghi chú: Wamp là viết tắt của các từ: Windows, Apache, MySQL và PHP.

WampServer là dự án mã nguồn mở, sử dụng miễn phí (giấy phép GPL).

Tải về WampServer

Tải về phiên bản WampServer phù hợp với hệ điều hành 32-bit hoặc 64-bit tại: http://www.wampserver.com/en/#download-wrapper

Khi click vào link tải về, bạn sẽ được cảnh báo phải cài đặt Visual C++ Redistributable Package.

clip_image002

Cài đặt WampServer

Nhấp đôi chuột lên tập tin tải về và chỉ việc làm theo hướng dẫn.

Chọn “Next” để tiếp tục cài đặt.

clip_image003

Chọn “I accept the agreement” và click “Next” để tiếp tục.

clip_image004

Chọn thư mục cài đặt WampServer (dung lượng khoảng 430 MB).

clip_image005

Click “Next” để tiếp tục.

clip_image006

Nhấn “Install” để bắt đầu cài đặt.

clip_image007

Quá trình cài đặt mất khoảng vài phút.

clip_image008

Trong lúc cài đặt, có thể cần chỉ định trình duyệt mặc định dùng khi phát triển web.

clip_image010

Cũng trong lúc cài đặt, nếu Windows Firewall yêu cầu cho phép Apache HTTP Server được phép giao tiếp với các mạng khác.

clip_image011

Cũng trong lúc cài đặt, chỉ định SMTP và email dùng khi viết các tính năng gởi mail.

clip_image012

Hoàn tất quá trình cài đặt

clip_image013

WampServer sẽ chạy các dịch vụ MySQL và Apache và hiển thị icon màu xanh. Mặc định Apache sẽ chạy trên port 80, có thể tắt IIS và Skype nếu cần.

clip_image014

Lưu ý:

Khi WampServer ở trạng thái màu đỏ nghĩa là cả MySQL và Apache đều không chạy.

clip_image015

Khi WampServer ở trạng thái màu vàng thì nhiều khả năng là Apache không chạy do tranh chấp port.

clip_image016

Kiểm tra MySQL, Apache2 và PhpMyAdmin

Click chuột trái lên icon WampServer và chọn localhost để kiểm tra PHP và Apache2

clip_image017

Nếu trang web xuất hiện như hình sau là được

clip_image019

Click chuột trái lên icon WampServer và chọn phpMyAdmin để kiểm tra PHP, Apache2 và MySQL.

clip_image020

Nếu trang web xuất hiện như hình sau là được

clip_image022

Đăng nhập với tài khoản root và mật khẩu để trống.

clip_image024

Cài đặt Addons

Sau khi đã cài đặt WampServer, bạn có thể bổ sung các bản release của PHP, Apache và MySQL,… và chuyển qua lại giữa các phiên bản dễ dàng.