Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Oracle SQL Developer 3.0


Oracle SQL Developer là công cụ đồ họa miễn phí hỗ trợ phát triển cơ sở dữ liệu của công ty Oracle. Với Oracle SQL Developer, có thể xem các đối tượng cơ sở dữ liệu (trực quan), chạy các lệnh SQL, SQL scripts, sửa + debug các lệnh PL/SQL. Cũng có thể thực hiện 1 số báo cáo, các chức năng khác được cung cấp thông qua Extensions (1 dạng giống plug-ins).

SNAGHTML5f7540

Oracle SQL Developer 3.0 được phát hành chính thức vào ngày 29/03/2011. Cung cấp thêm các màn hình Query Builder, DBA Navigator và Schedule Builder cùng nhiều cải tiến khác.

Oracle SQL Developer hiện có sẵn trên các nền tảng Windows, Unix và Linux, nền tảng 32bit và 64bit, có thể tảI về gói cài đặt tích hợp cả JDK hoặc không (phải tự càI JDK trước).

Xem thông tin chi tiết và tải về tại:

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tham khảo nhanh, trực quan Oracle Database 11g


Mỗi khi phát hành 1 phiên bản của hệ quản trị CSDL Oracle mới, hãng Oracle đều cung cấp 1 bộ tài liệu đầy đủ kèm theo. Bên cạnh đó, hãng cũng cung cấp tài liệu tra cứu nhanh trực quan về hệ quản trị CSDL Oracle.

http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/documentation/index.html

image

Với phiên bản 11g (gồm cả Release 1 và Release 2), Oracle cung cấp 1 tài liệu tham khảo nhanh: DBA Views, Architecture và Background Processes

image

Tài liệu này hiện cung cấp dướI 3 định dạng: tập tin nén, tập tin thực thị và tập tin flash. Bạn cần đăng ký 1 tài khoản trên trang Oracle.com để có thể tải về tài liệu tham khảo nhanh này.

image

Hoặc có thể tải về từ 3 địa chỉ sau:

.zip file: http://www.oracle.com/us/education/db11g-interactivequickref-187977.zip

.self-extrating.exe file: http://www.oracle.com/us/education/db11g-interactivequickref-exe-187978.exe

.swf file: http://www.oracle.com/us/education/11g-interactive-qr-190272.zip


5 phản hồi

Cài đặt Oracle Database 11g trên Windows


Cập nhật 02/08/2014: áp dụng cho cả Oracle Database 11g, 11gR1 và 11gR2.

 

Mục đích

Học cách cài đặt Oracle Database 11g trên Windows

Nội dung

  • Tổng quan
  • Cài đặt Oracle Database 11g trên Windows
  • Kiểm tra sau cài đặt
  • Tổng kết
  • Tổng quan

Dùng Oracle Universal Installer cài đặt Oracle Database 11g.

Tải về Oracle Database 11g cho hệ điều hành Windows

http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-093848.html

Cài đặt Oracle Database 11g trên Windows

Để cài đặt Oracle, dùng Oracle Universal Installer.

      1. Tiến hành cài, cần DVDs hoặc các tập tin cài đặt được download. Tại vị trí thư mục nơi chức các tập tin cài đặt, nhấp đôi vào tập tin setup.exe từ thư mục \db\Disk1.

      2. Chọn sản phẩm cần cài là Oracle Database 11g. Chọn Next.

clip_image001[4]

 

3. Chọn cấu hình cài đặt cơ bản. Nhập orcl cho Global Database Name và oracle cho Database Password và Confirm Password. Chọn Next.

clip_image002[4]

4. Oracle Configuration Manager cho phép kết hợp thông tin cấu hình với tài khoản Metalink, có thể chọn Enable. Chọn Next.

clip_image003[4]

5. Xem lại thông tin đã chọn và xác nhận cài đặt bằng cách nhấn nút Install.

clip_image004[4]

6. Quá trình cài đặt bắt đầu

 

clip_image005[4]

7. Configuration Assistants xuất hiện

 

clip_image006[4]

8. Cơ sở dữ liệu đang được tạo ra.

 

clip_image007[4]

9. Khi cơ sở dữ liệu đã được tạo, unlock các user cần dùng. Chọn OK.

clip_image008[4]

10. Chọn Exit. Chọn Yes để xác nhận thoát.

clip_image009[4]

 

Kiểm tra sau cài đặt

Để kiểm tra quá trình cài đặt thành công, theo các bước sau:

1. Mở trình duyệt và nhập đường dẫn sau:

https://<hostname&gt;:1158/em

Trong đó, <hostname> là tên máy, địa chỉ IP hay chuỗi localhost.

Bởi vì Enterprise Manager Database Control là 1 site bảo mật, cần sự chứng nhận. Chọn Accept this certificate permanently và chọn OK.

clip_image010[4]

2. Nhập system cho User Name và oracle cho Password. Chọn Login.

clip_image011[4]

3. Database Control Home Page xuất hiện. Quá trình cài đặt đã thành công.

 

clip_image012[4]