Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DÙNG PuTTY VÀ XMING ĐỂ KẾT NỐI ĐẾN LINUX


PuTT là gì?

PuTTY là 1 Windows SSH client cho phép bạn kết nối đến các máy chủ Linux, cho bạn cửa sổ terminal giống như bạn đang dùng chính máy chủ Linux đó. Bạn có thể tải về PuTTY lại địa chỉ: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

XMing là gì?

Xming là 1 X Server mã nguồn mở độc lập dành cho Windows. Bạn có thể tải về Xming tại địa chỉ: http://sourceforge.net/projects/xming/

Cài đặt PuTTY và XMing

Chạy các chương trình cài đặt của PuTTY và XMing. Gợi ý là bạn chọn các lựa chọn mặc định cho việc cài đặt và cũng chọn các lựa chọn tạo các icon của PuTTY và XMing trên desktop.

XMing phải được chạy trước khi bạn chạy PuTTY. Khi nó đang chạy, bạn sẽ nhìn thấy icon hình ký tự X trên khay hệ thống (ở góc dưới bên tay phải màn hình Windows). Nếu bạn quên, bạn có thể chạy nó sau khi đang chạy PuTTY, thậm chí nếu bạn đã đăng nhập vào máy chủ Linux.

Cấu hình PuTTY và XMing

Khi bạn chạy PuTTY lần đầu tiên, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ như sau:

clip_image001

BƯỚC 1 – Trong hộp nhập liệu dưới Host Name (or IP Address) nhập tên miền hoặc ip của máy chủ Linux.

BƯỚC 2 – Chắc rằng SSH được chọn.

BƯỚC 3 – Nhập tên gợi nhớ cho máy chủ Linux trong hộp nhập liệu dưới Saved Sessions.

BƯỚC 4 – Chọn [-] để mở rộng SSH từ cửa sổ bên tay trái (nếu cần) và chọn X11. Bạn sẽ nhìn thấy màn hình. Chắc rằng lựa chọn Enable X11 forwarding được chọn.

clip_image002

Cuộn thanh cuộn bên tay trái lên trên cùng và chọn Session. Bạn sẽ nhìn thấy màn hình trong bước 1.

BƯỚC 5 – Chọn nút Save.Tên gợi nhớ cho máy chủ Linux mà bạn đã nhập trong bước 1 xuất hiện dưới Default Settings. Sau này, bạn có thể kết nối đến máy chủ nhanh chóng và đơn giản chỉ bằng cách chọn tên gợi nhớ này.

BƯỚC 6 – Chọn nút Open.

BƯỚC 7 – Nếu bạn nhìn thấy cửa sổ như sau: chọn nút Yes.

clip_image003

BƯỚC 8 – Khi bạn nhìn thấy: login as thì hãy nhập tên tài khoản đăng nhập máy chủ Linux.

BƯỚC 9 – Khi bạn nhìn thấy username@servername’s password: hãy nhập mật khẩu ứng với tài khoản đăng nhập máy chủ Linux.

BÂY GIỜ BẠN ĐÃ ĐĂNG NHẬP VÀO MÁY CHỦ LINUX

Advertisements