Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Những câu nói hay về sách

 

 • Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia – Henry David Thoreau.

(Books are the treasured wealth of the world and the fit inheritance of generations and nations – Henry David Thoreau.)

 • Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người – Voltaire.

(The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all – Voltaire.)

 • Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người bạn – Khuyết danh.

(You know you’ve read a good book when you turn the last page and feel as if you’ve lost a friend – Khuyết danh.)

 • Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều – Louisa May Alcott.

(Good books, like good friends, are few and chosen; the more select, the more enjoyable – Louisa May Alcott.)

 • Đọc sách hay cũng giống như trò truyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua – Rene Descartes.

(The reading of all good books is like a conversation with the finest minds of past centuries – Rene Descartes.)

 • Một cuốn sách thực sự hay nên đọc trong tuổi trẻ, rồi đọc lại khi đã trưởng thành, và một lần nữa lúc tuổi già, giống như một tòa nhà đẹp nên được chiêm ngưỡng trong ánh bình minh, nắng trưa và ánh trăng – Robertson Davies.

(A truly great book should be read in youth, again in maturity and once more in old age, as a fine building should be seen by morning light, at noon and by moonlight – Robertson Davies.)

 • Đọc sách khi còn trẻ như nhìn trăng qua khe cửa; đọc sách lúc đứng tuổi như nhìn trăng ở ngoài sân; đọc sách lúc về già như nhìn trăng trên sân thượng – Lâm Ngữ Đường.
 • Trên thế gian này không có cuốn sách nào mà ai cũng phải đọc, chỉ có những cuốn sách mà một cá nhân phải đọc vào một thời điểm ở một nơi nhất định trong một hoàn cảnh nhất định, và vào một giai đoạn trong cuộc đời – Lâm Ngữ Đường.

(There are no books in this world that everybody must read, but only books that a person must read at a certain time in a given place under given circumstances and at a given period of his life – Lâm Ngữ Đường.)

 • Cơ bản thì có hai điều sẽ làm cho bạn trở nên thông thái – những cuốn sách bạn đọc và những con người bạn gặp – Jack Canfield.

(There are essentially two things that will make you wise – the books you read and the people you meet – Jack Canfield.)

 • Nếu bạn có một thư viện và một khu vườn, bạn đã có mọi thứ bạn cần – Marcus Tullius Cicero.

(If you have a garden and a library, you have everything you need – Marcus Tullius Cicero.)

 • Đọc sách là một trong những niềm vui của cuộc sống, và một khi bạn bắt đầu, bạn không thể ngừng lại được, và bạn có biết bao nhiêu câu chuyện để chờ đợi – Benedict Cumberbatch.

(Because reading is one of the joys of life, and once you begin, you can’t stop, and you’ve got so many stories to look forward to – Benedict Cumberbatch.)

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements