Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Nghệ thuật ủy quyền–6 bước ủy quyền hiệu quả

Leave a comment


Bước 1:

Luôn chuẩn bị kỹ trước khi thực hiện công việc ủy quyền.

Bước 2:

Khi giao việc, cần phải:

· Xác định và mô tả rõ ràng từng nhiệm vụ.

· Yêu cầu nhân viên liệt kê lại những yêu cầu đó để đảm bảo anh ấy/cô ấy đã hoàn toàn hiểu rõ.

Bước 3:

Khi giao việc, cần phải xác định cụ thể thời hạn hoàn thành công việc.

Bước 4:

Khi giao việc, cần phải xác định cụ thể phạm vi thẩm quyền cho người thực hiện.

a) Quyền ĐỀ NGHỊ

Tìm những giải pháp và đề nghị thay thế tốt nhất.

Áp dụng mức độ này khi bạn cần thu thập thêm thông tin trước khi tiến hành ra quyết định.

b) Quyền THÔNG BÁO và KHỞI XƯỚNG

Nghiên cứu và chọn các thực hiện tốt nhất; thông báo nguyên nhân chọn lựa; khởi xướng việc chọn lựa.

Áp dụng mức độ này khi bạn muốn người khác thông báo trước khi hành động để bạn kịp thời ngăn chặn những rắc rối có thể phát sinh.

c) Quyền HÀNH ĐỘNG

Toàn quyền hành động đối với công việc được giao.

Áp dụng mức độ này khi bạn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của người được ủy thác công việc và khả năng rủi ro xảy ra là ở mức tối thiểu.

image

Bước 5:

Khi giao việc, nên kiểm tra để xem xét tình hình thực hiện công việc và hướng dẫn nếu cần thiết.

(Cần thực hiện công việc kiểm tra một cách thường xuyên hơn trong giai đoạn đầu. Sau đó, giảm dần đi.)

Bước 6:

Kết thúc quá trình giao việc bằng cách lập bảng tổng kết. Điều này giúp ghi nhận những thành công, phát hiện thiếu sót cần khắc phục và rút ra bài học, nếu có.

Áp dụng khi làm việc với sếp

· Kết quả mong đợi của dự án này là gì?

· Thời gian hoàn thành dự án?

· Phạm vi thẩm quyền của tôi?

· Những điểm cần kiểm tra, đối chiếu để đánh giá?

Lợi ích của nghệ thuật ủy thác công việc hiệu quả

· Giúp bạn có thêm nhiều thời gian

· Giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất

· Tạo điều kiện cho các nhân viên của bạn phát triển năng lực và sự tự tin

· Tạo điều kiện cho bạn huấn luyện và đào tạo nhân viên của mình

· Tạo cho bạn cơ hội nhận ra năng lực thực sự của các nhân viên cấp dưới

· Đảm bảo kết quả thành công!

Đặc tính cơ bản của con người là “Chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ và khó khăn hơn nếu trước đó ta đã đạt được một số thành công nhất định”.

Tôi rất muốn bàn rõ hơn về dự án này nhằm đảm bảo rằng tôi đã hoàn toàn hiểu hết những điều ông mong muốn.

Tôi nói vậy có đúng ý ông không?

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s