Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

ZigBee – Thu thập dữ liệu từ các cảm biến và truyền về máy chủ thông qua web service – phần 1

Leave a comment


I. Mô hình

Các thành phần

Mô hình ZigBee Wireless Mesh Network gồm 3 thành phần:

clip_image001

1. End Device

Hai end devices, mỗi end devices gồm 1 motion sensor (phát hiện chuyển động) hoặc 1 magnetic sensor (phát hiện đóng/mở cửa) được kết nối với board mạch Arduino Fio và bộ thu phát tín hiệu ZigBee.

2. Coordinator

Một coordinator, gồm 1 board mạch Arduino Yun được kết nối với Ethernet và bộ thu phát tín hiệu ZigBee.

clip_image003

Nguyên tắc hoạt động

A. Bên truyền tín hiệu (motion sensor)

1. Motion sensor có chức năng nhận diện chuyển động trong phạm vi 1100 và xa 7m. Giá trị dữ liệu là HIGH (có chuyển động) hoặc LOW (không có chuyển động).

2. Magnetic sensor có chức năng phát hiện đóng/mở cửa. Giá trị dữ liệu là LOW (cửa đang đóng) và HIGH (cửa mở).

3. Board mạch Arduino Fio đọc dữ liệu từ motion sensor và magnetic sensor thông qua cổng digital 4. Dữ liệu sẽ được gửi qua cổng Tx đến thiết bị thu phát sóng ZigBee và sóng sẽ được truyền đi đến các thiết bị khác.

B. Bên nhận tín hiệu (Arduino Yun)

4. Board mạch Arduino Yun sẽ đọc dữ liệu motion sensor và magnetic sensor từ bộ thu phát sóng ZigBee và thông qua cổng Rx.

5. Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được gửi về web server thông qua web service để lưu xuống cơ sở dữ liệu.

II. Phần cứng

Chuẩn bị các thiết bị phần cứng sau:

Stt

Tên / mô tả thiết bị

Hình ảnh

Số lượng

Đơn giá (Chưa VAT, VND)

Thành tiền (chưa VAT, VND)

Ghi chú

1

Arduino Yún

clip_image005

1

1,800,000

1,800,000

Board mạch điều khiển tự động, nguồn mở

2

Micro USB Cable

clip_image007

2

70,000

140,000

Cáp cấp nguồn và nhúng chương trình vào các board mạch

3

XBee 2mW Wire Antenna – Series 2 (ZB)

clip_image009

3

700,000

2,100,000

Thiết bị thu phát sóng ZigBee

4

Dfrduino FIO (Arduino Compatible)

clip_image011

2

500,000

1,000,000

Thiết bị kết nối Xbee và sensor

5

Digital Infrared Motion Sensor (Cảm biến hồng ngoại)

clip_image013

1

170,000

170,000

Cảm biến hồng ngoại, phát hiện chuyển động

6

Digital Magnetic Sensor (Cảm biến từ tính)

clip_image015

1

80,000

80,000

Cảm biến từ tính, phát hiện đóng/mở cửa

7

FTDI Basic breakout

clip_image017

1

290,000

290,000

Dùng để lập trình DFRduino FIO

8

XBee USB Adapter V2

 

1

400,000

400,000

Dùng để cấu hình XBee thông qua cable và laptop

Tổng cộng (chưa VAT)

5,980,000

VAT (10%)

598,000

Tổng tiền

6,578,000

Lưu ý:

– Các thiết bị màu xanh dương chỉ được dùng trong lúc lập trình cho board mạch. Việc triển khai thực tế sẽ không bao gồm các thiết bị này.

– Bảng giá trên chưa bao gồm nguồn pin cấp riêng cho các cảm biến.

Như vậy, giá các thiết bị không bao gồm các thành phần sử dụng trong khi lập trình: 5,665,000 VNĐ (đã gồm VAT).

III. Phần mềm

Chuẩn bị các phần mềm sau:

1. X-CTU: dùng để cấu hình các tham số cho thiết bị XBee

Cài đặt X-CTU và các drivers cần thiết theo link sau:

http://www.digi.com/support/kbase/kbaseresultdetl?id=2125

2. Arduino IDE: dùng để lập trình Arduino Yun

Cài đặt Arduino IDE để lập trình Arduino Yun theo link sau:

http://arduino.cc/en/Main/Software#toc3

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s