Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Agile #3 – Scrum Framework

1 Comment


Mô hình Water Fall

image

Đối với mô hình thác nước (water fall):

– Để làm phần mềm phải mất thời gian dài mới đưa sản phẩm đến khách hàng.

– Trải qua nhiều giai đoạn, tại mỗi giai đoạn phải chờ quá trình hoàn thành mới có thể thực hiện bước tiếp theo.

– Đòi hỏi mỗi bước đều phải rất ít hoặc không có sai sót => khó khả thi.

– Nếu có sự thay đổi từ phía khách hàng thì có thể phải quy lại bước đầu tiên phân tích lại.

=> Không thích hợp với thực tế ngày nay là khách hàng luôn thay đổi yêu cầu, không linh động, tốt nhiều thời gian và tiền bạc.

– Phát triển phần mềm theo mô hình thác nước thì nguy hiểm và dễ dẫn đến thất bại.

SCRUM sẽ trộn tất cả các bước của mô hình Water Fall thành các Sprint

image

Mỗi Sprint sẽ bao gồm một số các thành phần requirement, design, code, integration, test, deploy đủ để làm trong một khoảng thời gian cố định. Từ Sprint đầu tiên, nhóm phát triển cố gắng đưa ra một sản phẩm dùng được với các chức năng cơ bản nhất và triển khai cho khách hàng. Một Sprint có thời hạn từ 2 đến 4 tuần.

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Agile #3 – Scrum Framework

  1. Pingback: Agile – Học những điều cơ bản về Agile/Scrum trong 17 ngày – bookmark | Đỉnh NGUYỄN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s