Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

AWS Essentials – Cloud Computing là gì?

Leave a comment


"Cloud Computing", theo định nghĩa, đề cập đến việc cung cấp các nguồn lực (resources) và các ứng dụng (applications) công nghệ thông tin (IT) theo nhu cầu (on-demand) thông qua Internet với chi phí chỉ phải trả cho nhu cầu sử dụng (pay-as-you-go).

Sáu ưu điểm và lợi ích của điện toán đám mây

Cloud Benefits - Trade capital for variable expense icon

Trade capital expense for variable expense

Thay vì đầu tư mạnh cho trung tâm dữ liệu và máy chủ trước khi biết mình phải dùng chúng như thế nào. Bạn có thể chỉ cần phải trả cho những tài nguyên tính toàn nào mình sử dụng, và chỉ phải trả cho tầng suất sử dụng chúng.

 

 

Benefits of the cloud - Benefit from massive economies of scale icon

Benefit from massive economies of scale

Dùng điện toán đám mây, bạn có thể đạt được chi phí biến đổi thấp hơn việc sử dụng tài nguyên của chính bạn. Bởi vì lượng sử dụng từ hàng trăm ngàn khách hàng trong đám mây giúp đạt được một quy mô kinh tế cao hơn, và bạn sẽ phải trả giá trị sử dụng thấp hơn.

 

 

Cloud computing benefits - Stop guessing capacity icon

Stop guessing capacity

Loại bỏ việc đánh giá, ước lượng nhu cầu năng lực cơ sở hạ tầng. Khi bạn thực hiện một quyết định về khả năng trước khi triển khai một ứng dụng, bạn thường tạo ra nguồn lực nhàn rỗi đắc tiền hoặc phải đi đối phó với sự hạn chế của năng lực tính toán. Với điện toán đám mây, những vấn đề này sẽ bị loại bỏ. Bạn có thể sử dụng nhiều hay ít tài nguyên như nhu cầu bạn cần chỉ trong vài phút.

 

Benefits of cloud computing - Increase speed and agility icon

 

Increase speed and agility

Trong môi trường điện toán đám mây, việc tạo ra các tài nguyên IT mới chỉ bằng 1 cú nhấp cuột (thế giới IT trong tầm tay), nghĩa là bạn giảm đáng kể thời gian để tạo ra các nguồn lực có sẵn cho các nhà phát triển, từ vài tuần xuống còn vài phút. Điều này mang đến sự nhanh nhẹn, linh hoạt cho tổ chức, chi phí và thời giản để thử nghiệm và phát triển sản phẩm sẽ thấp hơn.

Cloud benefits - Stop spending money on running and maintaining data centers icon

 

Stop spending money on running and maintaining data centers

Tập trung vào các dự án mang lại khác biệt cho việc kinh doanh của bạn, không phải cơ sở hạ tầng. Điện toán đám mây cho phép tập trung vào khách hàng của bạn, hơn là hạ tầng tủ rack, máy chủ, năng lượng.

 

Benefits of the cloud - Go global in minutes icon

Go global in minutes

Dễ dàng triển khai ứng dụng ở nhiều khu vực (regions) trên thế giới với chỉ vài cái click chuột. Nghĩa là bạn có thể cung cấp độ trễ thấp, trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng trên toàn thế giới với chi phí tối thiểu.

 

 

(Theo Amazon Web Services)

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s