Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Giới thiệu board mạch UDOO có thể chạy Android/Linux và tương thích với Arduino

Leave a comment


Giới thiệu

Khởi đầu từ dự án “Android/Linux + Arduino embedded”, tìm kiếm nguồn tài trợ xây dựng board mạch mạnh hỗ trợ nhiều hệ điều hành. Dự án được tài trợ thành công trên Kickstarter.com vào giữa năm 2013. Công ty đứng đằng sau dự án UDOO là SECO USA Inc và Aidilab (http://www.aidilab.com/).

https://www.kickstarter.com/projects/udoo/udoo-android-linux-arduino-in-a-tiny-single-board

UDOO là 1 board mạch dạng máy tính nhỏ, có thể chạy Android hoặc Linux, tương thích với board mạch Arduino.

image

UDOO là board mạch phần cứng mở, chi phí thấp dựa trên kiến trúc vi xử lý ARM có thể Linux, Android.

UDOO có kích thước 4.33 inch x 3.35 inch (11 cm x 8.5 cm) và nguồn tiêu thụ năng lượng thấp.

image

The power of 4 Raspberry PI + Arduino DUE functionality = UDOO

Các tính năng

Hỗ trợ nhiều hệ điều hành

Board mạch này như một máy tính thu nhỏ, tương thích với Arduino và Android SDK.

UDOO hỗ trợ chạy các hành Android và Linux. Tại một thời điểm chạy được 1 hệ điều hành, có thể chuyển đổi giữa Android và Linux bằng cách thay thế Micro SD và khởi động lại hệ thống.

image

Hệ điều hành Linux

UDOO chạy như 1 máy tính độc lập dựa trên Linux Freescale i.MX 6 CPU và một phiên bản được tối ưu hóa của Linux Ubuntu cho kiến trúc ARM, được gọi là Linaro. Môi trường Linaro có đầy đủ mọi thứ cần để lập trình, ví dụ có thể dùng Arduino IDE để viết code và nhúng vào board mạch.

Hệ điều hành Android

Android 4.3 Jelly Bean chạy tốt trên UODD với đầy đủ tính năng của 1 thiết bị Android (các phiên bản tiếp theo của Android cũng sẽ được hỗ trợ).

Cảnh báo: UDOO I/O pins chỉ hỗ trợ 3.3V. Việc gắn các shield có điện thế cao hơn, như 5V, có thể làm hại đến board mạch. Chỉ dùng các shield tương thích (3.3V).

Vi xử lý mạnh dựa trên kiến trúc ARM

UDOO là 1 board mạch có vi xử lý mạnh dựa trên dual hoặc quard core ARM cortex-A9 CPU cho hiệu suất cao trên cả Android và Linux và 1 vi xử lý riêng cho GPIO.

image

Một số đặc điểm kỹ thuật chính:

·         Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9 CPU Dual/Quad core 1GHz

·         Integrated graphics, each processor provides 3 separated accelerators for 2D, OpenGL® ES2.0 3D and OpenVG

·         Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU (same as Arduino Due)

·         RAM DDR3 1GB

·         76 fully available GPIO

·         Arduino-compatible R3 1.0 pinout

·         HDMI and LVDS + Touch (I2C signals)

·         Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit)

·         WiFi Module

·         Mini USB and Mini USB OTG

·         USB type A (x2) and USB connector (requires a specific wire)

·         Analog Audio and Mic

·         SATA (Only Quad-Core version)

·         Camera connection

·         Micro SD (boot device)

·         Power Supply 12V and External Battery connector

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s