Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Big Data – Học những điều cơ bản về Big Data trong 21 ngày – bookmark

8 Comments


Big Data #1 – Bắt đầu Big Data

Big Data #2 – Big Data là gì? – So sánh Volume, Velocity và Variety

Big Data #3 – Sự tiến hóa của Big Data

Big Data #4 – Cơ bản về kiến trúc Big Data

Big Data #5 – NoSQL là gì?

Big Data #6 – Hadoop là gì?

Big Data #7 – MapReduce là gì?

Big Data #8 – HDFS là gì?

Big Data #9 – Tầm quan trọng của CSDL quan hệ trong Big Data

Big Data #10 – NewSQL là gì?

Big Data #11 – Vai trò của điện toán đám mây trong Big Data

Big Data #12 – Các loại CSDL hỗ trợ Big Data – RDBMS và NoSQL

Big Data #13 – Các loại CSDL hỗ trợ Big Data – Key-Value Pair Databases và Document Databases

Big Data #14 – Các loại CSDL hỗ trợ Big Data – Columnar, Graph và Spatial Databases

Big Data #15 – Khai thác dữ liệu (data mining) với Hive – Hive là gì? – HiveSQL (HSQL) là gì?

Big Data #16 – Tương tác với Hadoop – PIG là gì? – PIG Latin là gì?

Big Data #17 – Tương tác với Hadoop – Sqoop là gì? – Zookeeper là gì?

Big Data #18 – Cơ bản về phân tích dữ liệu lớn (big data)

Big Data #19 – Cách trở thành nhà khoa học về dữ liệu (data scientist) và học về khoa học dữ liệu

Big Data #20 – Các tài nguyên tham khảo – Cách bắt đầu với Big Data?

Big Data #21 – Tổng kết và định hướng tiếp theo

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

8 thoughts on “Big Data – Học những điều cơ bản về Big Data trong 21 ngày – bookmark

  1. Em xin phép được copy về forum được không ạ?

  2. Hiện link bài 18 và 19 đang bị lỗi a ạ. Anh có thể fix lại link được k?

  3. Hiện link bài 18,19 đang lỗi, a có thể fix lại được k ạ?

  4. Anh ơi, anh có từng đọc qua về MacroBase: prioritizing attention in fast data chưa ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s