Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Big Data #14 – Các lọai CSDL hỗ trợ Big Data – Columnar, Graph và Spatial Databases

Leave a comment


Columnar Databases

CSDL quan hệ là row store database hoặc row oriented database. Columnar databases là column oriented or column store database. Như đã nói về big data, chúng ta có các loại dữ liệu khác nhau và chúng ta cần lưu trữ trong database. Khi chúng ta có columnar database, nó rất dễ làm iđều này chỉ bằng cách thêm 1 cột mới vào columnar database. HBasae là 1 trong các columnar database phổ biến nhất. Nó dùng hệ thống tập tin Hadoop và MapReduce cho hệ thống lưu trữ dữ liệu lõi. Tuy nhiên, nhớ rằng đây không phải là sự lựa chọn tốt cho mọi ứng dụng. Điều này đặc biệt tốt cho các CSDL có khối lượng dữ liệu lớn (volume) được thu thập và xử lý.

Graph Databases

Với dữ liệu được liên kết chặt chẽ ở mức cao, phù hợp dùng Graph database. CSDL này có cấu trúc quan hệ node. Các nodes và các relationships chứa 1 Key Value Pair nơi dữ liệu được lưu trữ. Điều thuận lợi nhất của CSDL này là hỗ trợ điều hướng nhanh hơn giữa các các mối quan hệ (relationship). Ví dụ, Facebook dùng CSDL graph để liệt kê và minh họa các mỗi quan hệ khác nhau giữa những người dùng. Neo4j là 1 trong các CSDL graph nguồn mở phổ biến nhất. Một trong các điểm bất lợi của CSDL Graph là nó không thể tự tham chiếu (self joins trong RDBMS).

Spatial Databases

Tất cả chúng ta dùng Foursquare, Google+ cũng như Facebook để check-in. Tất cả các vị trí (location) với sự trợ giúp của Global Positioning System (GPS).

(continue…)

(Theo http://blog.SQLAuthority.com)

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s