Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cài đặt XAMPP trên Windows

Leave a comment


Giới thiệu XAMPP

XAMPP là môi trường phát triển web trên hệ điều hành Windows, Linux, Mac OS, Solaris. Nó cho phép bạn tạo các ứng dụng web với Apache2, PHP, Perl và MySQL. Bên cạnh đó, PhpMyAdmin cho phép quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng.

Ghi chú: XAMPP là viết tắt của các từ: Apache, MySQL, PHP và Perl.

XAMPP là dự án mã nguồn mở, sử dụng miễn phí (giấy phép GNU).

Tải về XAMPP

Tải về phiên bản XAMPP phù hợp với hệ điều hành Windows tại:

http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html

PHP yêu cầu phải cài đặt Visual C++ Redistributable Package trước.

Nên tải về gói cài đặt installer thay vì tập tin nén.

Cài đặt WampServer

Nhấp đôi chuột lên tập tin tải về và chỉ việc làm theo hướng dẫn.

Chọn “Yes” nếu có cảnh báo virus.

clip_image001

Chọn “Next” để tiếp tục cài đặt.

clip_image002

Chọn các thành phần muốn cài đặt và nhấn “Next” để tiếp tục.

clip_image003

Chọn thư mục cài đặt và nhấn “Next” để tiếp tục.

clip_image004

Chưa cần quan tâm đến BitNami, chọn “Next” để tiếp tục.

clip_image005

Nhấn “Next” để bắt đầu cài đặt.

clip_image006

Quá trình cài đặt diễn tra trong vài phút.

clip_image007

Chọn “Finish” để hoàn tất cài đặt.

clip_image008

Nếu ứng dụng yêu cầu cho phép Apache HTTP Server truy xuất các mạng khác thông qua Windows Firewall thì chọn “Allow access”.

clip_image009

Nếu ứng dụng yêu cầu cho phép MySQL truy xuất các mạng khác thông qua Windows Firewall thì chọn “Allow access”.

clip_image010

XAMPP sẽ chạy các dịch vụ MySQL và Apache và hiển thị icon màu xanh trong Control Panel. Mặc định Apache sẽ chạy trên port 80, có thể tắt IIS và Skype nếu cần.

clip_image012

Kiểm tra MySQL, Apache2 và PhpMyAdmin

Trong Control Panel, ở dòng Apache, chọn nút Admin.

Nếu trang web xuất hiện như hình sau là được

clip_image014

Trong Control Panel, ở dòng MySQL, chọn nút Admin.

Nếu trang web xuất hiện như hình sau là được

clip_image016

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s