Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Lịch sử chiều sâu của Google

Leave a comment


Xem chi tiết từng năm về sự phát triển của Google với tư cách là một công ty trong hơn thập kỷ qua.

1995 Larry Page và Sergey Brin gặp nhau tại Stanford. (Larry, 22 tuổi, là một sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Michigan đang cân nhắc đến việc đi thăm bạn cùng học là Sergey, 21 tuổi). Theo một số giải thích thì họ bất đồng về hầu hết mọi việc trong lần gặp đầu tiên.

1996 Larry và Sergey, lúc đó là những sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học máy tính của trường Stanford, bắt đầu cộng tác về một công cụ tìm kiếm có tên BackRub.
BackRub hoạt động trên các máy chủ của Stanford trong hơn một năm—nhưng rốt cuộc nó ngốn quá nhiều băng thông để phù hợp với trường đại học này.

1997 Larry và Sergey quyết định rằng công cụ tìm kiếm BackRub cần một cái tên mới. Sau khi mầy mò suy nghĩ, họ lấy tên Google—một trò chơi chữ “googol”, thuật ngữ toán học về số thể hiện bởi chữ số 1 theo sau bởi 100 số 0. Việc sử dụng thuật ngữ phản ánh sứ mệnh của họ trong việc tổ chức số lượng thông tin gần như vô hạn trên web.

Xem thêm chi tiết lịch sử chiều sâu của Google bằng 2 ngôn ngữ:

Tiếng Anh: http://www.google.com.vn/about/company/history/

Tiếng Việt: http://www.google.com/intl/vi/about/company/history/

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s