Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Tải về Windows Live Writter 2012

Leave a comment


Tôi rất thích dùng Windows Live Writter cho các bài viết của mình trên blog này và tôi cũng khuyến khích bạn dùng nó. Nếu bạn cũng thích, hoặc gợi ý cho tôi về 1 trình soạn thảo blog thú vị khác, vui lòng để lại lời nhắn bên dưới bài viết.

Windows Live Writter là trình soạn thảo blog tốt nhất mà tôi tìm thấy từ trước đến nay.

Bạn có thể tải về Windows Live Writter 2012 (phiên bản tiếng Anh) tại đây:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/essentials

với các tùy chọn ngôn ngữ khác tại đây

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-live/download-windows-essentials

Lưu ý: Bạn phải cài đặt Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 trước.

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s