Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

XBee #1 – Cấu hình XBee

4 Comments


Thiết bị

 

Hai con XBee S2

clip_image001

Mô hình mạng

 

clip_image002

Coordinator: bộ điều phối. Bắt buộc phải có ít nhất 1 coordinator trong mỗi mạng.

Router: bộ định tuyến. Có thể tồn tại nhiều routers, có thể chuyển tiếp tín hiệu (signals) đến từ các routers/EPs khác. Không bao giờ ngủ (sleep).

End Point: điểm kết thúc. Có thể tồn tại nhiều EP, không thể chuyển tiếp tín hiệu (signals). Có thể ngủ (sleep) để tiết kiệm năng lượng.

Hai chế độ tương tác với XBee:

– AT

– API

Cắm thiết bị

 

FTDI cable: 1 đầu là USB, đầu kia là serial 6 chân (pin).

clip_image003

Cách #1: Cắm XBee vào FTDI cable và cắm cổng USB của FTDI cable vào máy tính.

clip_image004

Cách #2: dùng FTDI breakout

Kết nối XBee với mini USB cable dùng FTDI Basic Breakout thông qua Breadboard.

clip_image005

Cách #3: dùng Arduino

Chẩn bị board Arduino, cắm reset như hình

clip_image006

Cắm XBee vào Breadboard.

clip_image007

Kết nối dây TX với TX (data in) pin và RX với RX (data out) pin giữa Arduino và Breadboard đã cắm XBee.

clip_image008

Cấp nguồn cho Arduino board.

clip_image009

clip_image010

Cuối cùng, cắm mini USB cable vào.

clip_image011

Tải về và cài đặt X-CTU

 

http://www.digi.com/support/kbase/kbaseresultdetl?id=2125

Chạy X-CTU,

clip_image012

Lưu ý giá trị Baud là: 9600.

Click nút “Test / Query” để kiểm tra trạng thái và Serial Number của thiết bị.

clip_image013

Chuyển qua tab “Modem Configuration” để cấu hình XBee. Click nút “Read” để đọc cấu hình XBee.

clip_image014

Cấu hình PAN ID (Person Area Network): 1221. Nếu giá trị là 0, XBee có thể join bất kỳ mạng nào.

clip_image015

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

4 thoughts on “XBee #1 – Cấu hình XBee

  1. Chào bạn. Bạn mua Module Xbee này ở VN hay nước ngoài vậy? Chỉ chổ mua cho mình được không?

  2. bạn ơi, cho mình hỏi, mình muốn giao tiếp 2 Xbee trên 2 lap top. Mình dùng Xctu 6.2. Tìm trên mạng thì toàn tàiliêu về mấy bản trước. Mình mò gần 1 tuần mà ko ra. Cám ơn bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s