Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

XBee #2 – Chương trình chat đơn giản giữa 2 XBee ở chế độ AT

Leave a comment


Ví dụ 1: Chat giữa 2 XBee (router và coordinator)

Mô hình

clip_image002

XBee thứ 1 (bên trái) đóng vai trò coordinator, XBee thứ hai (bên phải) đóng vai trò router. Cả hai XBee kết nối với laptop thông qua serial cable và hoạt động ở chế độ AT mode.

Chúng ta sẽ dùng terminal của XBee đóng vai trò router sẽ gửi dữ liệu qua môi trường không dây đến XBee đóng vai trò coordinator.

Bước 1: Kết nối XBee thứ 1 với laptop

Dùng FTDI cable (USB to Serial) để kết nối XBee thứ 1 (coordinator) với laptop. Đầu serial của FTDI cable sẽ kết nối với XBee, đầu USB còn lại sẽ kết nối với cổng USB của laptop.

clip_image003

https://www.sparkfun.com/products/9718

clip_image005clip_image007clip_image009

Bước 2: Kết nối XBee thứ 2 với laptop

Làm tương tự cho XBee thứ hai (router). Hoặc có thể kết nối XBee thứ 2 với laptop dùng USB Mini-B cable (USB 2.0 type A to Mini-B 5-pin). Đầu Mini-B 5-pin sẽ kết nối với XBee thông qua thiết bị trung gian là breadboard và xxxxx, đầu còn lại là USB 2.0 type A sẽ kết nối với laptop.

clip_image011

https://www.sparkfun.com/products/11301

clip_image012clip_image013

https://www.sparkfun.com/products/12002

clip_image014 clip_image015

Bước 3: Cấu hình cho XBee thứ 2 (router)

Mở X-CTU và chọn XBee thứ 2 (USB Serial Port (COM11)).

clip_image016

Mở tab “Modem Configuration”. Click nút “Read” để đọc cấu hình firmware của XBee, sau đó click “Restore” để xóa tất cả cấu hình firmware.

Click nút “Read” để đọc lại cấu hình firmware sau khi restore.

Cấu hình XBee thứ 2 đóng vai trò router với các thông số như sau:

clip_image017

Click nút “Write” để ghi cấu hình firmware vào XBee.

Bước 4: Cấu hình cho XBee thứ 1 (coordinator)

Vẫn để X-CTU đã cấu hình cho XBee thứ 2, mở tiếp 1 X-CTU nữa và chọn USB Serial Port (COM12) để cấu hình cho XBee thứ 1.

clip_image018

Mở tab “Modem Configuration”. Click nút “Read” để đọc cấu hình firmware của XBee, sau đó click “Restore” để xóa tất cả cấu hình firmware.

Click nút “Read” để đọc lại cấu hình firmware sau khi restore.

Cấu hình XBee thứ 1 đóng vai trò coordinator với các thông số như sau:

clip_image019

Click nút “Write” để ghi cấu hình firmware vào XBee.

Bước 5: Bắt đầu chat

Mở tab Terminal của cả 2 X-CTU và nhập dòng chữ “hello world” trên X-CTU đóng vai trò router (XBee thứ 2).

clip_image021

Ví dụ 2: Chương trình chat giữa 2 XBee (cải tiến)

Mô hình

clip_image023

XBee thứ 1 (bên trái) đóng vai trò coordinator, XBee thứ hai (bên phải) đóng vai trò router. Cả hai XBee kết nối với Arduino boar thông qua pin TX, RX và hoạt động ở chế độ AT mode. Arduino board sẽ kết nối trực tiếp với laptop thông qua mini USB cable.

Chúng ta sẽ dùng terminal của XBee đóng vai trò router sẽ gửi dữ liệu qua môi trường không dây đến XBee đóng vai trò coordinator.

Bước 1: Kết nối XBee thứ 1 với Arduino và laptop

Kết nối XBee 1 với Arduino thông qua breadboard. RX với RX, TX với TX.

clip_image024

Cable đỏ và xanh dương là để cấp nguồn (xem bài 1).

clip_image025

Bước 2: Kết nối XBee thứ 2 với Arduino và laptop

clip_image026

Bước 3: Viết mã lập trình

Bên tay trái là router, bên tay phải là coordinator.

clip_image028

Bước 4: Upload chương trình và xem kết quả

Nhấn nút “Upload” để tải chương trình lên cả 2 XBee. Nhấn nút “Serial Monitor” ở góc trên bên phải để xem kết quả.

clip_image030

clip_image032

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s