Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

[ASP.NET MVC 5] – Bắt đầu với ASP.NET MVC 5

Leave a commentTutorials \ ASP.NET MVC

Bắt đầu với ASP.NET MVC 5

(Cập nhật: 30/11/2013)

———————————————————————————————————————-

Bắt đầu

Bắt đầu bằng cách cài đặt và chạy Visual Studio Express 2013 hoặc Visual Studio 2013.
Visual Studio là môi trường phát triển tích hợp (Integrated Development Environment – IDE). Giống như bạn dùng Microsoft Word để viết tài liệu, bạn sẽ dùng IDE để tạo ra ứng dụng và website.

Tạo ứng dụng đầu tiên

Chọn New Project từ trang Start hoặc dùng menu và chọn File > New Project.

 
 

Trong hộp thoại New Project, chọn Visual C# bên tay trái, sau đó chọn Web và chọn ASP.NET Web Application. Đặt tên dự án là "MvcMovie" và chọn OK.


Trong hộp thoại New ASP.NET Project, chọn MVC và chọn OK.

image 

Visual Studio sẽ dùng các mẫu dự án mặc định có sẵn để tạo dự án ASP.NET MVC.

image

Click F5 Visual Studio sẽ khởi động IIS Express và chạy ứng dụng web.Visual Studio sẽ mở trình duyệt và truy xuất trang chủ của ứng dụng. Lưu ý thanh địa chỉ của trình duyệt có dạng localhost:port#. Đó là bởi vì localhost là địa chỉ máy tính cục bộ đang chạy ứng dụng. Khi Visual Studio chạy ứng dụng web, một cổng (port) ngẫu nhiên được dùng cho web server.

image 

Dùng chuột kéo các góc để thu gọn vùng hiển thị của trình duyệt. Các liên kết Home, About và Contact sẽ không hiển thị, phụ thuộc vào kích thước cửa sổ trình duyệt mà bạn nhìn thấy các liên kết Home, About, Contact hoặc phải click vào icon để nhìn thấy các liên kết.

image

image

Ứng dụng cũng hỗ trợ việc đăng ký và đăng nhập. Bước tiếp theo là xem cách hoạt động của ứng dụng và học một ít về ASP.NET MVC.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s