Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

JUICE UI – Các điều khiển jQuery UI cho ASP.NET WebForms

Leave a comment


Juice UI là dự án mã nguồn mở gồm tập các thành phần (các điều khiển) ASP.NET dựa trên jQuery UI giúp tăng tính tương tác và dễ lập trình cho giao diện ứng dụng web.

– Xem trang demo các điều khiển jQuery UI: http://jqueryui.com/demos/

– Xem trang demo các điều khiển Juice UI: http://juiceui.com/controls/

Bạn có thể dùng Juice UI dựa trên thỏa thuận giấy phép nguồn mở MIT License hoặc GNU General Public License (GPL) Version 2.

Tải về Juice UI bằng 2 cách:

– NuGet: http://nuget.org/packages/JuiceUI

– GitHub: https://github.com/appendto/juiceui

image

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s