Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Visual Studio 2010 Update for HTML 5 and CSS3

Leave a comment


Microsoft vừa phát hành bản cập nhật Web Standards Update đầu tiên cho Visual Studio 2010 SP1 và Visual Web Developer Express 2010 SP1. Bản phát hành này cập nhật hỗ trợ HTML 5 và CSS 3 cũng như W3C specifications mới nhất. Đồng thời cũng hỗ trợ các API cho JavaScript Intellisense.

Download Web Standards Update for Visual Studio SP1

Để tìm hiểu nhiều hơn bản cập nhật này, xem các links sau:

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s