Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Quy trình phát triển phần mềm

1 Comment


1. Lập trình viên đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi.

2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát hiện 20 lỗi.

3. Lập trình viên sửa 10 lỗi và gửi e-mail tới phòng Thử nghiệm sản phẩm về 10 "vấn đề" còn lại mà anh ta nhất định cho rằng không phải là lỗi.

4. Phòng thử nghiệm sản phẩm e-mail lại rằng 5 trong số 10 đoạn sửa lỗi không hoạt động và đính kèm danh sách 15 lỗi mới.

5. Phòng tiếp thị gởi thông báo rằng họ đã hoàn tất khâu quảng bá cho sản phẩm. Giám đốc gọi điện xuống hỏi về tiến độ công việc và củng cố tinh thần "chiến sỹ". Phòng phát hành cử nhân viên đến nhận đĩa nguồn phần mềm. Phòng tiếp thị thông báo trên truyền hình và báo chí về việc hoãn lại ngày phát hành sản phẩm vài tuần…

6. Ơn trời! Cuối cùng sản phẩm cũng được phát hành.

7. Trong vòng một tuần, người sử dụng phát hiện ra 137 lỗi mới.

8. Lập trình viên phụ trách phát triển sản phẩm đã xin nghỉ phép.

9. Một nhóm "cứu nạn" gồm nhiều lập trình viên kỳ cựu được thành lập khẩn cấp. Sau một tuần làm việc cật lực, họ đã "thanh toán" hết 137 lỗi, nhưng lại được thông báo về 456 lỗi mới.

10. Mọi người tổng kết được 783 lỗi trong chương trình.

13. Giám đốc ngồi tại bàn giấy xem xét các báo cáo và quyết định thuê một lập trình viên mới toanh để xây dựng lại phần mềm từ đống đổ nát ban đầu.

14. Lập trình viên mới đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

One thought on “Quy trình phát triển phần mềm

  1. Quá dị so với quy định =)) Quá chuẩn xác!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s