Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

jQuery 1.6 được phát hành

Leave a comment


Nhóm phát triển jQuery đã thông báo phát hành phiên bản 1.6. Phiên bản mới nhất này tăng đáng kể hiệu suất do nhóm đã viết lại cách jQuery xử lý các thuộc tính HTML (attributes). Bộ xử lý sự kiện hiện hoạt động nhanh hơn, nhiều hiệu ứng động hơn, giới thiệu bộ định giờ (timer) có thể đồng bộ nhiều hiệu ứng động; có nhiều bug trong phiên bản trước được fixed.

Có một số thay đổi lớn trong hành vi của .val và .attr nhằm gia tăng hiệu suất. Để thao tác tốt hơn trên các thuộc tính (properties), hai phương thức mới, .prop() và removeProp() cũng được thêm vào.

Tìm hiểu thêm và các API thay đổi tại đây.

Một số liên kết để download / tham khảo về jQuery:

Nói chung, tôi khá hài lòng về phiên bản được phát hành lần này. Theo dõi các bài đăng tiếp theo để xem thông tin chi tiết sự thay đổi.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s