Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cách sửa lỗI máy tính cho tất cả mọi người. Đảm bảo thành công.

Leave a comment


Windows

Khởi động lại. Nếu không được thì định dạng lại đĩa cứng.

Windows

Mac

Đem ra cửa hàng Apple để giải quyết. Nếu không xong thì mua máy Mac mới.

Apple

Linux

Tu luyện C++, dịch nhân, tự xây dựng bộ vi xử lí riêng, chuyển sang distro khác, biến nhà ở thành trung tâm dữ liệu, máy móc ngổn ngang (và mất vệ sinh!)… Nếu không sửa được thì mua Windows hoặc Mac về mà dùng.

Linux

(Theo Thongtincongnghe.com)

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s