Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Oracle SQL Developer 3.0

Leave a comment


Oracle SQL Developer là công cụ đồ họa miễn phí hỗ trợ phát triển cơ sở dữ liệu của công ty Oracle. Với Oracle SQL Developer, có thể xem các đối tượng cơ sở dữ liệu (trực quan), chạy các lệnh SQL, SQL scripts, sửa + debug các lệnh PL/SQL. Cũng có thể thực hiện 1 số báo cáo, các chức năng khác được cung cấp thông qua Extensions (1 dạng giống plug-ins).

SNAGHTML5f7540

Oracle SQL Developer 3.0 được phát hành chính thức vào ngày 29/03/2011. Cung cấp thêm các màn hình Query Builder, DBA Navigator và Schedule Builder cùng nhiều cải tiến khác.

Oracle SQL Developer hiện có sẵn trên các nền tảng Windows, Unix và Linux, nền tảng 32bit và 64bit, có thể tảI về gói cài đặt tích hợp cả JDK hoặc không (phải tự càI JDK trước).

Xem thông tin chi tiết và tải về tại:

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s