Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Tham khảo nhanh, trực quan Oracle Database 11g

Leave a comment


Mỗi khi phát hành 1 phiên bản của hệ quản trị CSDL Oracle mới, hãng Oracle đều cung cấp 1 bộ tài liệu đầy đủ kèm theo. Bên cạnh đó, hãng cũng cung cấp tài liệu tra cứu nhanh trực quan về hệ quản trị CSDL Oracle.

http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/documentation/index.html

image

Với phiên bản 11g (gồm cả Release 1 và Release 2), Oracle cung cấp 1 tài liệu tham khảo nhanh: DBA Views, Architecture và Background Processes

image

Tài liệu này hiện cung cấp dướI 3 định dạng: tập tin nén, tập tin thực thị và tập tin flash. Bạn cần đăng ký 1 tài khoản trên trang Oracle.com để có thể tải về tài liệu tham khảo nhanh này.

image

Hoặc có thể tải về từ 3 địa chỉ sau:

.zip file: http://www.oracle.com/us/education/db11g-interactivequickref-187977.zip

.self-extrating.exe file: http://www.oracle.com/us/education/db11g-interactivequickref-exe-187978.exe

.swf file: http://www.oracle.com/us/education/11g-interactive-qr-190272.zip

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s