Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cài đặt Oracle Database 11g trên Windows

5 Comments


Cập nhật 02/08/2014: áp dụng cho cả Oracle Database 11g, 11gR1 và 11gR2.

 

Mục đích

Học cách cài đặt Oracle Database 11g trên Windows

Nội dung

 • Tổng quan
 • Cài đặt Oracle Database 11g trên Windows
 • Kiểm tra sau cài đặt
 • Tổng kết
 • Tổng quan

Dùng Oracle Universal Installer cài đặt Oracle Database 11g.

Tải về Oracle Database 11g cho hệ điều hành Windows

http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/index-093848.html

Cài đặt Oracle Database 11g trên Windows

Để cài đặt Oracle, dùng Oracle Universal Installer.

      1. Tiến hành cài, cần DVDs hoặc các tập tin cài đặt được download. Tại vị trí thư mục nơi chức các tập tin cài đặt, nhấp đôi vào tập tin setup.exe từ thư mục \db\Disk1.

      2. Chọn sản phẩm cần cài là Oracle Database 11g. Chọn Next.

clip_image001[4]

 

3. Chọn cấu hình cài đặt cơ bản. Nhập orcl cho Global Database Name và oracle cho Database Password và Confirm Password. Chọn Next.

clip_image002[4]

4. Oracle Configuration Manager cho phép kết hợp thông tin cấu hình với tài khoản Metalink, có thể chọn Enable. Chọn Next.

clip_image003[4]

5. Xem lại thông tin đã chọn và xác nhận cài đặt bằng cách nhấn nút Install.

clip_image004[4]

6. Quá trình cài đặt bắt đầu

 

clip_image005[4]

7. Configuration Assistants xuất hiện

 

clip_image006[4]

8. Cơ sở dữ liệu đang được tạo ra.

 

clip_image007[4]

9. Khi cơ sở dữ liệu đã được tạo, unlock các user cần dùng. Chọn OK.

clip_image008[4]

10. Chọn Exit. Chọn Yes để xác nhận thoát.

clip_image009[4]

 

Kiểm tra sau cài đặt

Để kiểm tra quá trình cài đặt thành công, theo các bước sau:

1. Mở trình duyệt và nhập đường dẫn sau:

https://<hostname&gt;:1158/em

Trong đó, <hostname> là tên máy, địa chỉ IP hay chuỗi localhost.

Bởi vì Enterprise Manager Database Control là 1 site bảo mật, cần sự chứng nhận. Chọn Accept this certificate permanently và chọn OK.

clip_image010[4]

2. Nhập system cho User Name và oracle cho Password. Chọn Login.

clip_image011[4]

3. Database Control Home Page xuất hiện. Quá trình cài đặt đã thành công.

 

clip_image012[4]

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

5 thoughts on “Cài đặt Oracle Database 11g trên Windows

 1. Tuyệt quá ! Cám ơn bạn nhiều lắm ^__^ !

 2. có cần cài biến môi trường gì không ạ !

  • Chào bạn, nếu có thể mình set biến môi trường sẽ hữu ích khi dùng dòng lệnh, điều này không bắt buộc.

 3. Tại bước số 8, nó báo lôĩ 15232: TNS: invalid argument

  • Chào bạn, lỗi này có thể do các policy trên máy cài đặt, do không tạo được oracle listener, … có thể phải xem log do Oracle sinh ra mới biết được nguyên nhân. Bạn cũng nên đặt IP tĩnh cho máy cài đặt Oracle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s