Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Visual Studio 2010 SP1 Beta được phát hành

Leave a comment


Ngày 09/12/2010, Microsoft phát hành phiên bản Service Pack beta đầu tiên (SP1) dành cho Visual Studio 2010.

* Download Visual Studio 2010 Service Pack 1 Beta (chỉ dành cho thuê bao MSDN).

* Download Visual Studio 2010 Service Pack 1 Beta (dành cho tất cả mọi người)

Trong số các điểm mới trong bản SP1 Beta mà Jason đã nhấn mạnh trong blog của ông ấy.

* IntelliTrace hỗ trợ cho nền tảng 64bit và SharePoint.

* Performance Wizard dành cho Silverlight.

* Unit Testing trong .NET 3.5.

* Silverlight 4 Tools được tích hợp

Lưu ý: Nếu đang dùng ASP.NET MVC 3 RC, VS 2010 SP1 Beta sẽ làm Razor IntelliSense không hoạt động. Tuy nhiên, nhóm MVC sẽ làm việc và fix nó vào đầu tuần tới. Nó cũng ảnh hưởng đến Visual Studio Async CTP và tôi sẽ cập nhật blog này khi bản vá có sẵn. Đến thờI điểm này, nếu bạn vẫn muốn dùng Visual Studio Async CTP, hãy dùng vẫn dùng VS 2010 RTM và đừng vội nâng cấp lên SP1 beta.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s