Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Oracle hoàn tất mua Sun Microsystems

Leave a comment


Ngày 27/01/2010, Oracle thông báo hoàn tất mua Sun Microsystems.

image

Năm ngoái, Oracle thỏa thuận mua Sun với giá 7,4 tỉ USD, nhưng ủy ban chống độc quyền EU lo ngại sự kết hợp công nghệ của Oracle với Java và MySQL, và cuối cùng được EU thông qua ngày 21/01/2010.

Thông tin chi tiết về vụ sát nhập: http://www.oracle.com/us/sun/index.htm

Oracle + Sun FAQ for Developer: http://www.oracle.com/technology/community/sun-oracle-community-continuity.html

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s