Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Windows Azure đã sẵn sàng thương mại hóa

Leave a comment


Microsoft công bố tính thương mại của nền tảng Windows Azure, bao gồm: Windows Azure, SQL Azure, và nền Windows Azure AppFabric.

image

Khách hàng có tài khoản Community Technology Preview (CTP) muốn tiếp tục dùng nền tảng Windows Azure phải nâng cấp tài khoản trước 01/01/2010. Khách hàng mới có thể bắt đầu dùng dịch vụ khi đăng ký có trả phí.

Xem bảng giá và thông tin chi tiết.

Nếu có dùng dịch vụ của MDSN, xem thêm Windows Azure Platform Benefits for MSDN Subscribers

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s