Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

jQuery 1.4 Alpha 2 được phát hành

Leave a comment


image jQuery 1.4 Alpha 2 vừa được phát hành. Mã phát hành lần này là bản stable release và được test trên nhiều trình duyệt. Phát hành lần này được. Nhóm phát triển jQuery sẽ không đưa thêm đặc tính mới vào phiên bản lần này, nhưng các đặc tính sẽ được kiểm duyệt và tối ưu cho việc phát hành final sắp tới

Regular: http://code.jquery.com/jquery-1.4a2.js 

Minified: http://code.jquery.com/jquery-1.4a2.min.js

Nhóm phát triễn jQuery rất cần bạn phát triển và kiểm tra. Nếu phát hiện bất kỳ lỗi hay phiền toái nào liên quan, vui lòng ghi nhận và phản hồi

jQuery 1.4 final dự kiến phát hành vào 14/01/2010

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s