Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cấu hình FCKEditor cho ASP.NET

5 Comments


1. Trang chủ CKEditor http://www.ckeditor.com

clip_image002[7]

2. Download FCKEditor & FCKEditor.NET

clip_image004[7]

3. FCKEditor là thành phần chính, giải nén và chép toàn bộ thư mục fckeditor vào thư mục gốc website

4. FCKEditor.NET là thành phần hỗ trợ ASP.NET, sau khi giải nén, chép tập tin FredCK.FCKeditorV2.dll từ \FCKeditor.Net_2.6.3\bin\Release\2.0 vào thư mục Bin của website.

clip_image006[7]

Tùy chọn xóa các thư mục và tập tin không cần thiết cho ASP.NET như:

– thư mục /fckeditor/_samples, /fckeditor/editor/_source/filemanager/[asp, cfm, lasso, perl, php, py],

– tùy chọn xóa các tập tin ngôn ngữ trong /fckeditor/editor/lang

– các tập tin _documentation.html, _upgrade.html, _whatsnew.html, _whatsnew_history.html, fckeditor.afp, fckeditor.asp, fckeditor.cfc, fckeditor.cfm, fckeditor.lasso, fckeditor.php, fckeditor.pl, fckeditor.py, fckeditor_php4.php, fckeditor_php5.php, fckutils.cfm & các file # mà bạn thấy 0 xài.

clip_image008[7]

5. Cấu hình lại tập tin /fckeditor/fckconfig.js

FCKConfig.DefaultLanguage = ‘vi’ ;

var _FileBrowserLanguage = ‘aspx’ ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py

var _QuickUploadLanguage = ‘aspx’ ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py

và fckconfig.js

cấu hình skin: FCKConfig.SkinPath = FCKConfig.BasePath + ‘skins/office2003/’;

6. Cấu hình lại tập tin /fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/config.ascx

Chứng thực & gán giá trị trả về của hàm CheckAuthentication() là true.

Trong hàm SetConfig()

UserFilesPath = “/userfiles/”; chính là thư mục ~/userfiles/ chứa các tài nguyên cần upload lên (có thể thay đổi).

UserFilesAbsolutePath = “”;

Thay bằng:

UserFilesAbsolutePath = HttpContext.Current.Server.MapPath(“~/userfiles/”);

clip_image010[7]

7. Cấu hình web.config

<add tagPrefix=”fck” namespace=”FredCK.FCKeditorV2″ assembly=”FredCK.FCKeditorV2″ />

clip_image012[7]

8. Nếu website có dùng theme, tức có tồn tại thư mục App_Themes và / hoặc trong web.config có cấu hình:

<pages theme=”default”>

thì phải sửa tập tin /fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html

<head runat=”server”>

9. Tạo tập tin web.config trong thư mục fckeditor và thêm vào

clip_image014[7]

clip_image016[7]

<pages theme=”” />

10. Khởi tạo và dùng thử FCKEditor trong tập tin .aspx bất kỳ (ví dụ default.aspx)

<fck:FCKeditor ID=”FCKeditor2″

BasePath=”~/FCKeditor/”

ToolbarSet=”Default”

runat=”server”

/>

clip_image018[7]

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

5 thoughts on “Cấu hình FCKEditor cho ASP.NET

 1. hi anh. Em làm theo mà hem có được. 😦

 2. hi anh, bước thứ 5 phải là config trong file fckconfig.js chứ trong fckeditor.js làm gì có mấy dòng đấy

  • Do sơ suất khi viết bài, mình đã cập nhật lại bài viết. Cảm ơn bạn Cường!

 3. This is the right site for anybody who hopes to find out about this topic.
  You understand so much itss almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  Youu certainly put a neww spin on a topic which has been discussed
  for many years. Wonderful stuff, just wonderful!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s