Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Văn hóa phương Tây và phương Đông

Leave a comment


Màu đỏ thể hiện văn hóa phương Đông.

1. Quan điểm

2. Cách sống

3. Tính đúng giờ

4. Giao tiếp

5.Giận

6. Xếp hàng

7 Tôi

8. Phố ngày chủ nhật

9. Party

10. Trong nhà hàng

11. Stomach Ache

12. Du lịch

13. Cách trình bày vấn đề

14. Ba bữa ăn một ngày

15. Phương tiện đi lại

16. Cuộc sống người già

17. Giờ tắm

18. Tính khí và thời tiết

19. Sếp

20. Mốt

21. Trẻ em

22. Khi có đồ mới

23. Cuối cùng là cách hiểu về nhau giữa người phương tây và người phương đông

(Sưu tầm)

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s