Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Ta vô tình đi lướt qua nhau…

Leave a comment


Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Có khi nào trong cô đơn lặng lẽ
Ta vô tình nhặt nửa mảnh tim rơi.
Có khi nào mình hữu duyên không nợ
Nên tìm hoài mà chẳng thấy nhau chăng?
Có khi nào em yêu anh tha thiết
Nhưng vô tình nên chẳng biết hả anh??

CÓ KHI NÀO – BÙI MINH QUỐC
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi từ lâu.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s