Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Tạo Visual Guidelines bên trong Visual Studio

Leave a comment


Đây là 1 thủ thuật đã xuất hiện từ lâu trong Visual Studio nhưng cũng thật ngạc nhiên là nhiều người không biết về nó. Nó có thể tạo ra Visual Guidelines bên trong Visual Studio giúp bạn biết khi nào nên bắt đầu 1 dòng mới. Không bắt buộc bạn phải ngắt mã viết trên nhiều dòng, nhưng như thế sẽ dễ đọc, và Guidelines giúp bạn làm điều này tốt hơn.

Để bật đặc tính này, mở Regedit và tìm đến

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\9.0\Text Editor

Thêm 1 giá trị kiểu String đặt tên là Guides

Gán giá trị là RGB(128,0,0)8,50

Màu của đường Guidelines theo dạng RBG, nếu không thích màu đỏ, bạn có thể tùy biến. Hai ký số sau cùng liên quan đến tọa độ tính từ bên trái của 2 đường Guidelines sẽ hiện tra trong Editor.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s