Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Cuộc đời như trái banh

Leave a comment


"Cuộc đời như những trái banh.
Sức khỏe là trái banh bằng sắt. Gia đình là trái banh bằng thuỷ tinh.
Sự nghiệp là trái banh bằng cao su. Khi trái banh bằng sắt rớt xuống,
nó nằm im và không bao giờ lên lại. Sức khỏe cũng vậy, khi đã mất đi
thì chẳng bao giờ có lại được. Trái banh bằng thuỷ tinh khi rớt xuống
thì vỡ tan tành, Gia đình cũng vậy, khi đã tan vỡ thì làm sao mà hàn
gắn lại được. Còn sự nghiệp chỉ là trái banh bằng cao su, nó rớt xuống
rồi sẻ nảy lên lại, thậm chí còn cao hơn trước nữa…."
Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s