Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

3 điều trong cuộc sống

Leave a comment


Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được : Thời gian + Lời nói + Cơ hội .
Ba điều trong đời không được đánh mất : Sự thanh thản + Hy vọng + Lòng trung thực .
Ba thứ có giá trị nhất trong đời : Tình yêu + Lòng tự tin + Bạn bè .
Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được : Giấc mơ + Tài sản + Thành công .
Ba điều làm nên giá trị một con người : Siêng năng + Chân thành + Thành đạt .
Ba điều trong đời làm hỏng một con người : Rượu + Lòng tự cao + Sự giận dữ.
Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s