Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

A Step by Step guide to installing SQL Server 2008 simply and successfully with no prior knowledge

Leave a comment


Mong rằng sẽ mang đến cái nhìn tổng quát và sự hài lòng cho các nhà phát triển và nhà quản trị hệ thống cũng như những DBA. Những yêu cầu cơ bản, điển hình cho hầu hết người dùng cùng một số vấn đề khi cài đặt SQL Server 2008.

Nhớ cài đặt .Net Framework 3.5

Trước khi bắt đầu cài đặt SQL Server 2008, bạn cần cài đặt trước .Net Framework 3.5 hoặc cao hơn. Đối với Windows Server 2008 thì .Net Framework 3.5 đã được tích hợp sẵn, nhưng các phiên bản Windows Server trước đó thì không. Chi tiết hơn, xem Cài đặt .Net Framework 3.5 cho SQL Server 2008.

Một khi .Net Framework 3.5 đã được cài đặt, chúng ta bắt đầu cài SQL Server 2008.

BƯỚC 1 : Copy the installation files

Trước tiên, bạn nên chép tất cả thư mục chứa các tập tin cài đặt SQL Server 2008 vào phân vùng ổ cứng – phân vùng trên máy mà bạn định cài đặt vào đó

Mặc dù sẽ phải đợi lâu (có khi phải uống café trong khi đợi), nhưng sẽ có 3 thuận lợi sau:

  • Quá trình cài đặt nhanh hơn khi cài từ CD/DVC
  • Dễ dàng thêm hoặc gỡ bỏ các thành phần trong SQL Server 2008 sau này mà không cần SQL Server 2008 CD/DVD
  • CD/DVD có thể bị hư hại trong lúc cài đặt, và bạn lại phải lau nó hoặc chấp nhận tốn tiền

BƯỚC 2 : Setup.exe

Nhấp đôi vào tập tin setup.exe.
Vài giây sau, một hộp thoại xuất hiện:

Và sau đó hộp thoại chứa trang cài đặt xuất hiện:

BƯỚC 3 : SQL Server Installation Center

Chọn liên kết Installation bên tay trái hộp thoại:

BƯỚC 4 : SQL Server Installation Center

Chọn liên kết "New Server stand-alone installation" bên tay phải hộp thoại:

Hộp thoại tiến trình cài đặt xuất hiện:

Sau một khoảng thời gian, màn hình cài đặt xuất hiện:

BƯỚC 5 (optional) :

Nếu có 1 tiến trình kiểm tra nào bị lỗi, chọn nút Show details hoặc liên kết View detailed report để xem chi tiết và tìm nguyên nhân. Nhấp chọn nút Re-run để kiểm tra lại lần nữa.

BƯỚC 6 : Product key

Nếu tất quả tiến trình của quá trình kiểm tra đều thành công, chọn nút OK. Sau vài giây, tùy chọn phiên bản và bản quyền xuất hiện.

BƯỚC 7 : Licence Terms

Nhập mã sản phẩm hoặc chọn free edition nếu bạn muốn dùng thử SQL Server 2008, và chọn nút Next.

Chọn checkbox "I accept the license terms", sau đó chọn nút Next lần nữa.

BƯỚC 8 : Setup Support Files

Màn hình sau xuất hiện; chọn nút Install:

Windows Installer khởi động quá trình cài đặt:

Sau 30 giây hoặc hơn, một hộp thoại xuất hiện:

BƯỚC 9 : Setup Support Rules

Nếu mọi thứ ok, màn hình sau xuất hiện:

Chọn nút Next lần nữa.

BƯỚC 10 : Feature Selection

Chọn các đặc tính bạn muốn cài đặt.
Ít nhất, các thành phần sau nên được cài đặt, nhưng bạn sẽ quyết định những gì mình cần.

Chọn nút Next.

BƯỚC 11 : Instance Configuration

Sau một thời gian ngắn, màn hình sau xuất hiện:

Nên giữ nguyên thiết lập mặc định.
Chọn nút Next.

BƯỚC 12 : Disk Space Requirements

Màn hình này báo cho bạn biết rằng đủ dung lượng đĩa cứng cho quá trình cài đặt cũng những những thành phần nào sẽ được cài và cài ở đâu.

Chọn nút Next.

BƯỚC 13 : Server Configuration

Bước này cho phép bạn chọn tài khoản dùng thực thi SQL Server. Nếu bạn có tài khoản Windows NT hoặc Active Directory, hãy dùng nó.

Nếu không, dùng tài khoản Network Service được tạo sẵn cho tất cả các dịch vụ được liệt kê (tài khoản này không yêu cầu mật khẩu)

Bạn có thể dễ dàng thay đổi tài khoản cho các dịch vụ (Control Panel -> Administrator Tools -> Services):

Nhớ chuyển Startup Type thành Automatic, cho tất cả 3 dịch vụ. Điều này cho phép khởi động cả SQL Server database engine, SQL Agent và SQL Browser services khi hệ điều hành khởi động.

Dịch vụ đầu tiên được khởi động là SQL Server database engines. Hai dịch vụ còn lại sẽ khởi động sau khi cài đặt xong hoặc sau khi khởi động lại máy

Đừng lo lắng về tab collation, cứ để mặc định. Cuối cùng, chọn nút Next.

BƯỚC 14 : Database Engine Configuration – Account Provision

Màn hình này cho phép bạn cấu hình bảo mật database engine

Đổi từ Authentication Mode sang Mixed Mode nếu bạn cần cả 2 cơ chế chứng thực để kết nối đến database engine.

Nhiều ứng dụng của hãng thứ ba giao tiếp với SQL Server khi bạn đăng nhập vào SQL Server hoàn toàn, vì thế sẽ là lời khuyên bật tính năng chứng thực Mixed Mode trong trường hợp này. Nếu Mixed Mode được bật, bạn phải gán mật khẩu cho tài khoản sysadmin (sa)

Nhập và nhập lại mật khẩu cho tài khoản sa và giữ nó an toàn. Không trao nó cho bất cứ ai nếu bạn không muốn họ truy xuất vào cơ sở dữ liệu.

BƯỚC 15 : Database Engine Configuration – Data Directories

Chọn tab Data Directories.

Đổi thư mục hệ thống dùng lưu trữ các loại tập tin cơ sở dữ liệu.

Thông thường, nên đặt thư mục chứa cơ sở dữ liệu người dùng và thư mục log trên 2 phân vùng vật lý để tăng hiệu suất, nhưng cũng phụ thuộc vào cấu hình hệ điều hành bạn dùng và không gian đĩa.

Nếu bạn cài đặt trên ổ đĩa đơn:

Data root directory

C:\Program Files\Microsoft SQL Server

User database directory

C:\Data

User log directory

C:\Logs

Temp DB directory

C:\TempDB

Temp Log directory

C:\TempDB

Backup directory

C:\Backups

Không nên chọn chọn tab FILESTREAM nếu không cần thiết, nhưng bạn cũng có thể dễ dàng thay đổi nó dùng sp_configure ‘filestream_access_level’, sau khi SQL Server đã được cài đặt. Chọn nút Next.

BƯỚC 16 : Error Usage Reporting

Màn hình đơn giản này hỏi bạn muốn gởi thông tin lỗi về Microsoft

Chọn các tùy chọn trên nếu muốn cung cấp thông tin lỗi cho Microsoft hoặc muốn Microsoft giúp bạn

Chọn nút Next lần nữa…

BƯỚC 16 : Installation Rules

Màn hình đơn giản này kiểm tra nếu có bất kỳ tiến trình cài đặt khác đang cùng chạy, thì sẽ tạm dừng quá trình cài SQL Server 2008

Chọn Next – bây giờ mọi thứ sẵn sàng cài đặt:

BƯỚC 17 : Ready to Install

Màn hình tóm tắt cho thấy những gì bạn đã cấu hình và sẽ được cài đặt, nếu thấy không đúng, có thể hủy cài đặt.

Chọn nút Install khi bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng những gì mình muốn

Installation Progress

Bây giờ thì SQL Server 2008 đang được cài đặt. Thời gian phụ thuộc vào tốc độ máy tính, các đặc tính cần cài và tốc độ đọc tập tin từ nguồn cài đặt.

…Tiến trình cài đặt (tiếp theo)

… và cuối cùng
Cuối cùng, quá trình cài đặt hoàn tất:

…và hộp thoại sau sẽ xuất hiện:

Chọn nút OK, máy tính sẽ KHÔNG khởi động.
Hộp thoại sau xuất hiện:

…và sau đó:

Chọn nút Next lần nữa…

BƯỚC 18 : Installation Complete

Màn hình sau xuất hiện:

Xem log để xác định lại lần cuối những gì mình cần có phù hợp.

Cuối cùng, Chọn nút Close. Hộp thoại sau sẽ xuất hiện:

Chọn nút OK – máy tính sẽ KHÔNG khởi động lại tại thời điểm này.

Hộp thoại sẽ xuất hiện và bạn trở về hộp thoại cài đặt ban đầu.

Click on the Close button (the “x”) in the top right of the screen.
Finally, manually reboot your machine to complete the SQL Server 2008 installation.

Top Tips :

How to check that SQL Server 2008 has installed correctly

Here are a short number of post-installation checks which are useful to perform after re-booting your new SQL Server. You don’t have to run these, and there are other ways to check, but they are very useful for non-DBAs to be sure that the installation is basically sound and a connection can be made to the new SQL Server before handing it over to someone else.

Check 1: Has the SQL Server Service Started?

Check SQL Server 2008 has started.

Check 2: Does Management Studio Work?

Check Management Studio works by firing it up.

Click on NO when you see this dialog box:

Check 3: Can you run a basic query against the new SQL Server?

Check SQL Server works by running a simple query from Management Studio:

Enter the query shown below and hit F5 to run it:

Check 4: Is SQL Server Agent Running?

Check SQL Server Agent is running for scheduled jobs. There should be a green arrow next to the SQL Server Agent database symbol (it’s small, you might have to look hard):

Check 5: Can SQL Server be seen from the Network?

Check that the new SQL Server can be seen from another SQL Server on the same domain by running isql –L (or osql –L):

If you can’t see the new SQL Server in this list, check that the SQL Server Browser service is started on the machine where you have just installed SQL Server.

Check 6: Has the TCP/IP network protocol library been enabled on the server?

If the browser service is started but you still cannot connect to the server, click on Start ->Programs -> SQL Server 2008 -> SQL Server Configuration Manager (on the server where SQL Server’s just been installed)

The SQL Server Configuration Manager window opens.
Click on the SQL Server Network Configuration node and expand it.

In the example below, we have MSSQLSERVER (a base instance of SQL Server), and SQLEXPRESS showing as installed.
If in doubt, click on Protocols for MSSQLSERVER.

In the above screenshot, the TCP/IP network protocol library is disabled. We need to enable it in order that remote servers can talk to the newly installed SQL Server.

  • A word of explanation : In most installations, Named Pipes can be ignored, unless there is a requirement for it. In virtually all environments, VIA can also be ignored as this protocol requires a special network card. Shared memory is the “local” protocol that SQL Server uses when talking to a client application on the same server as itself, for example when SQL Server Management Studio connects to it. It is usually best to leave this enabled.

You will need the TCP/IP protocol enabled if you need to connect to your new SQL Server from a remote client or another server via TCP/IP, which is what most networks use.

If it shows as DISABLED (above), double click on the TCP/IP protocol line, and the following window will appear:

Ensure that Enabled is set to Yes, and click on OK.
The following warning will appear:

Click on OK, and you will be returned to the Configuration Manager window, where TCP/IP will now be shown as enabled:

Go back to the Services applet, and re-start the MSSQLSERVER service so that the TCP/IP protocol can be used to connect to your new SQL Server.

Then try to connect to it again from a remote machine.

If you have experienced problems with the previous connectivity tests, you should now be able to repeat at least some of them successfully.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s