Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Công cụ thiết kế game (P2): Pixel Art

Leave a comment


Pixel art (Tile Studio)

Thuật ngữ về đồ họa điểm ảnh gọi là pixel art được công bố bởi Adele Goldberg và Robert Flegal của trung tâm nghiên cứu Xerox Palo Alto năm1982. Đến nay, pixel art vẫn là một thuật ngữ quen thuộc. Tiêu biểu là anh chàng Mario với hình ảnh ấn tượng về pixel art đầu tiên. Đó là trên web. Với điện thoại, mọi thứ đều  khác biệt. Với kích thước màn hình rất nhỏ, công việc đồ họa cho games di động đòi hỏi kỹ năng tỉ mỉ cao độ về đồ họa điểm ảnh. 
Sau đây là một trong các công cụ hữu ích cho người thiết kế đồ họa điểm ảnh là TILE STUDIO version 2.5. Đây là phần mềm tạo điểm ảnh cho game dựa trên nền tảng TILE.
Các phần mềm hỗ trợ gồm:

– Thiết kế điểm ảnh (Bipmap Editor): thiết kế nhân vật, item hay icon trong game.

Các item các enemy nhỏ: 

Dùng thiêt kế chuỗi chuyển động của nhân vật (sprite) Vd:

Dùng để thiết kế màng chơi ( desiging level maps): Vd: thiết kế màng chơi của games The Wonderland – Xứ sở diệu kỳ 

Các phần mềm tương tự là

  • Mappy
  • Games Factory Pack 3.1
  • Open tUME

Chúc các bạn thành công!

(Theo MobileLabs Vietnam)

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s