Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Công cụ thiết kế game (P1): Code

Leave a comment


Code (Escilpe)

Các tool cần thiết cho phát triển một games hoàn thiện, lập trình games dùng công cụ Esclipe, công cụ đồ họa là Tile Studio và soạn nhạc là Easy Composer và Guitar Pro
Trước tiên, bạn cần cài những chương trình sau:
1. Phiên bản jdk (từ 1.4 trở lên).
2. Java Wireless Toolkit.

Bạn có thể tải các bản cài đặt này tại trang web: http://java.sun.com. Sau đó, cần một phiên bản của Eclipse, bạn có thể download tại trang web: http://www.eclipse.org/downloads/. Phiên bản sử dụng để minh họa trong bài viết này là phiên bản 3.3.   Lần chạy đầu tiên, Eclipse sẽ hỏi bạn vị trí đặt workspace (thư mục chứa các project).

Bạn có thể check vào phần “Use this as the default and do not ask again” để những lần khởi động sau, eclipse sử dụng thư mục này làm mặc định. Sau khi load thành công bạn sẽ thấy màn hình welcome của Eclipse như sau:

Chọn mục Workbench để bắt đầu một phiên làm việc mới. Trước đó, chúng ta nên cài EclipseME, một plugin của Eclipse dành cho việc phát triển ứng dụng cho điện thoại di động. Việc cài đặt plugin này rất đơn giản. Vào trang web: http://eclipseme.org/docs/installation.html. Trong đó có hướng dẫn rất cụ thể cách cài plugin này (có cả hình ảnh minh họa).   Sau các bước cài đặt trên, bạn đã có thể bắt tay vào phát triển thử một ứng dụng J2ME theo đường File -> New -> Project -> J2ME -> J2ME Midlet Suite

Bạn đặt tên cho project này và chọn Next:

Tiếp theo, bạn càn phải lựa chọn một thiết bị của trình giả lập, bạn chọn Manage Devices -> Import. Đến đây, bạn cần Browse đến thư mục bạn đã cài Java Wireless Toolkit (trong trường hợp này là C:\WTK22). Tiếp theo bạn nhấp Refresh để hiển thị các thiết bị này. Cuối cùng chọn Finish để quay lại cửa sổ ban đầu. Lúc này bạn chọn một thiết bị để chạy ứng dụng của bạn rồi nhấp OK.

Cuối cùng, bạn nhấp Finish để kết thúc việc tạo ứng dụng mới. Bầy giờ bạn có thể tạo ra các thư mục SRC để bắt đầu soạn code.

Chúc các bạn thành công!

(Theo MobileLabs Vietnam)

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s