Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Tổng quan Java ME

Leave a comment


 Tổng quan

 

Java Platform, Micro Edition (Java ME) là 1 môi trường mạnh, linh động trong việc phát triển ứng dụng chạy trên điện thoại di động (mobile) và các thiết bị nhúng (embedded devices) – mobile phones, PDAs, TV set-top boxes, và máy in. Java ME gồm giao diện người dùng linh động, bảo mật mạnh, giao thức mạng được xây dựng sẵn, và hỗ trợ cả ứng dụng có kết nối mạng lẫn ứng dụng offline. Ứng dụng dựa trên Java ME mang tính khả chuyển trên nhiều thiết bị, tương thích nhiều nền tảng.

 

Lý do dùng Java ME

 

Java ME Platform là 1 dự án mở cho việc xây dựng ứng dụng trên điện thoại di động. Nó bao gồm các thành phần chuẩn được định nghĩa bởi Java Community Process (JCP). Java ME được thiết kế để cung cấp tính linh động giữa các nền tảng.

 

Công nghệ Java ME được sự tham gia và cải tiến liên tục để tạo ra các chuẩn từ JCP.

 

 

 

Download

Java Platform Micro Edition Software Development Kit 3.0

Java ME SDK 3.0 tương thích Windows XP & Vista. Bản hoàn chỉnh này bao gồm các công cụ phát triển ứng dụng điện thoại di động. Nó tích hợp sẵn CLDC, CDC, công nghệ Blu-ray Disc Java (BD-J), thay thế cho Java Wireless Toolkit 2.5.2 và Java Toolkit 1.0 for CDC. Cung cấp thiết bị giả lập, môi trường phát triển độc lập và tập các tiện ích phát triển ứng dụng Java ME.

Download

 

Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2 for CLDC

WTK 2.5.2 đã được tích hợp vào Java ME SDK 3.0, bạn nên download Java ME SDK 3.0 để có những đặc tính đầy đủ và mới nhất.

Sun Java Wireless Toolkit (J2ME Wireless Toolkit) là 1 tập công cụ tạo ra ứng dụng chạy trên các thiết bị tương thích với đặt tả Java Technology for the Wireless Industry (JTWI, JSR 185) và đặc tả Mobile Service Architecture (MSA, JSR 248). Bao gồm công cụ biên dịch, tiện ích và giả lập thiết bị di động.

Download

 

Sun Java Toolkit 1.0 for CDC

SJT for CDC (Connected Device Configuration) (CDC Toolkit) là tập công cụ tạo ứng dụng trên desktop cho nền tảng ứng dụng Java ME CDC. CDC được thiết kế cho điện thoại di động và có tốc độc CPU nhanh và bộ nhớ nhiều hơn các thiết bị không dây thông thường. Công cụ bao gồm các API chuẩn và môi trường mô phỏng để chạy các thiết bị

Download

 

CDC Reference Implementation 1.1 (JSR 218)

Tài liệu

Download

 

Foundation Profile 1.1 Reference Implementation (JSR 219)

Tài liệu

Download

 

Personal Basis Profile 1.1 Reference Implementation (JSR 217)

Tài liệu

Download

 

Personal Profile 1.1 Reference Implementation (JSR 216)

Tài liệu

Download

 

Mobile Information Device Profile (MIDP)

MIDP, được kết hợp với Connected Limited Device Configuration (CLDC), là môi trường chạy Java cho các thiết bị thông tin di động ngày nay (MIDs) như điện thoai di động và PDAs

Download

 

Connected Limited Device Configuration (CLDC)

CLDC là Java Community Process chạy trên máy ảo K (KVM)

Download

 

 

Gợi ý: thông thường, chỉ cần download Java Platform Micro Edition Software Development Kit 3.0 là bản đầy đủ nhất để phát triển Java ME, hoặc nếu dung lượng ổ cứng hạn chế hoặc không dùng hết các đặc tính của Java ME SDK 3.0 thì chỉ cần download Sun Java Wireless Toolkit 2.5.2 for CLDC là đủ

Lưu ý: Yêu cầu cài đặc Java SE trước khi cài các phần mềm trên.

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s