Đỉnh NGUYỄN

life's a journey not a destination

Hãy sống vì mọi người

Leave a comment


Đã rât nhiêu lân tui muôn bo ruou và bia, nhung tôi lai cam thây xâu hô. Môi lân nhìn ly bia,hay chai ruou, tôi lai nghĩ vê nhung nguoi công nhân cuc khô đã làm ra nó. Ho. đêu có vo con phai chăm sóc, con cái ho. đêu có nhung giâc mo phai thuc hiên. Nêu tôi không uông, có thê ho se mât viêc và nhung giâc mo cua con ho se mãi tan biên. Tôi không thê ích ky chi lo cho suc khoe cua mình. Tôi uông đê biên giâc mo cua rât nhiêu nguoi thành su thât. Đung vì loi ích cua mình mà làm anh huong đên nhung nguoi khác các ban nhé. hj`hj` Nào chúng ta cùng nâng ly..1…2…3..dzô..dzô..

Advertisements

Author: dinhnn

Senior software developer, a technical leader. You can be reached at via email to dinhnguyenngoc@gmail.com, via my blog at dinhnguyenngoc.wordpress.com, and on Twitter @dinhnguyenngoc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s